• نویسنده : بیمارستان اردیبهشت شیراز
  • تاریخ انتشار : 2023-06-01

ولادت با سعادت حضرت رضا(ع) مبارک باد

بیمارستان اردیبهشت کلینیک اختلالات خواب توریسم درمانی Whatsapp آخرین اخبار ولادت با سعادت حضرت رضا(ع) مبارک باد برگزاری همایش بهداشت و ضد عفونی دست در روز جهانی بهداشت در بیمارستان اردیبهشت شیراز برپایی چادر سلامت به مناسبت هفته سلامت گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی​ گرامیداشت روز ملی منابع انسانی ولادت با سعادت حضرت رضا (ع) مبارک […] ...

ادامه مطلب
  • نویسنده : بیمارستان اردیبهشت شیراز
  • تاریخ انتشار : 2023-05-09

برگزاری همایش بهداشت و ضد عفونی دست در روز جهانی بهداشت در بیمارستان اردیبهشت شیراز

    بیمارستان اردیبهشت کلینیک اختلالات خواب توریسم درمانی Whatsapp آخرین اخبار برگزاری همایش بهداشت و ضد عفونی دست در روز جهانی بهداشت در بیمارستان اردیبهشت شیراز برپایی چادر سلامت به مناسبت هفته سلامت گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی​ گرامیداشت روز ملی منابع انسانی برگزاری کارگاه مراقبت های اولیه در تروما بیمارستان اردیبهشت همایش بهداشت و […] ...

ادامه مطلب
  • نویسنده : بیمارستان اردیبهشت شیراز
  • تاریخ انتشار :

برپایی چادر سلامت به مناسبت هفته سلامت

بیمارستان اردیبهشت کلینیک اختلالات خواب توریسم درمانی Whatsapp آخرین اخبار برگزاری همایش بهداشت و ضد عفونی دست در روز جهانی بهداشت در بیمارستان اردیبهشت شیراز برپایی چادر سلامت به مناسبت هفته سلامت گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی​ گرامیداشت روز ملی منابع انسانی برگزاری کارگاه مراقبت های اولیه در تروما بیمارستان اردیبهشت برپایی چادر سلامت به مناسبت […] ...

ادامه مطلب
  • نویسنده : بیمارستان اردیبهشت شیراز
  • تاریخ انتشار : 2023-04-20

گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی​

    بیمارستان اردیبهشت کلینیک اختلالات خواب توریسم درمانی Whatsapp آخرین اخبار روز ملی منابع انسانی – [Duplicated] روز ملی منابع انسانی برگزاری کارگاه مراقبت های اولیه در تروما بیمارستان اردیبهشت گرامیداشت روز ملی بیهوشی با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر بیمارستان اردیبهشت برگزاری دوره آموزشی آتش نشانی در بیمارستان اردیبهشت شیراز روز علوم […] ...

ادامه مطلب
  • نویسنده : بیمارستان اردیبهشت شیراز
  • تاریخ انتشار : 2023-04-15

گرامیداشت روز ملی منابع انسانی

    بیمارستان اردیبهشت کلینیک اختلالات خواب توریسم درمانی Whatsapp آخرین اخبار برگزاری کارگاه مراقبت های اولیه در تروما بیمارستان اردیبهشت گرامیداشت روز ملی بیهوشی با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر بیمارستان اردیبهشت برگزاری دوره آموزشی آتش نشانی در بیمارستان اردیبهشت شیراز گرامیداشت روز پرستار با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر بیمارستان اردیبهشت […] ...

ادامه مطلب