جشن روز کار و کارگر در بیمارستان اردیبهشت شیراز

به گزارش روابط عمومی بیمارستان اردیبهشت: جشن روز کار و کارگر در بیمارستان اردیبهشت شیراز برگزار گردید.

به مناسبت روز کار و کارگر ، مراسم جشنی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید . همچنین در این مراسم از پرسنل نمونه تقدیر و تشکر به عمل آمد