واحد استریلیزاسیون مرکزی (CSSD)
advanced divider

واحد استریلیزاسیون مرکزی (CSSD)

واحد استریلیزاسیون مرکزی (CSSD)

واحد های بخش

 

واحد های بخش

 

فعالیت ها

 • تحویل گرفتن وسایل آلوده از بخش‌ها، گندزدایی و شستشوی وسایل با رعایت اصول ایمنی
 • اطمینان از شستشوی مناسب ابزار با انجام تست پروتئین بصورت راندمی از وسایل شسته شده‏
 • ‏بسته‌بندی وسایل و استفاده از اندیکاتورهای متناسب با هر ست و زدن برچسب ‏ok‏ بر روی آنها
 • استریل نمودن ست‌های اتاق عمل‌ها و بخش‌ها
 • آماده‌سازی پک و وسایل مورد نیاز جهت اتاق عمل‌ها و بخش‌ها
 • ‏نگهداری از وسایل استریل شده به صورت صحیح
 • پیگیری سفارش‌های روزانه به وسیله بخش‌ها و تحویل اقلام مورد نیاز به آنها
 • چک کردن تاریخ گذشته‌ها و وسایل استریل در بخش‌ها و ‏C.S.S.D ‎
 • پیگیری‌های لازم در جهت خرابی‌های دستگاه‌ها ‏
 • ‏استفاده از تستهای بیولوژیکی جهت صحت عملکرد دستگاه‌ها ‏
 • استریل نمودن ست‌های شرکتی
 

فعالیت ها

 • تحویل گرفتن وسایل آلوده از بخش‌ها، گندزدایی و شستشوی وسایل با رعایت اصول ایمنی
 • اطمینان از شستشوی مناسب ابزار با انجام تست پروتئین بصورت راندمی از وسایل شسته شده‏
 • ‏بسته‌بندی وسایل و استفاده از اندیکاتورهای متناسب با هر ست و زدن برچسب ‏ok‏ بر روی آنها
 • استریل نمودن ست‌های اتاق عمل‌ها و بخش‌ها
 • آماده‌سازی پک و وسایل مورد نیاز جهت اتاق عمل‌ها و بخش‌ها
 • ‏نگهداری از وسایل استریل شده به صورت صحیح
 • پیگیری سفارش‌های روزانه به وسیله بخش‌ها و تحویل اقلام مورد نیاز به آنها
 • چک کردن تاریخ گذشته‌ها و وسایل استریل در بخش‌ها و ‏C.S.S.D ‎
 • پیگیری‌های لازم در جهت خرابی‌های دستگاه‌ها ‏
 • ‏استفاده از تستهای بیولوژیکی جهت صحت عملکرد دستگاه‌ها ‏
 • استریل نمودن ست‌های شرکتی
 
قبل
بعدی
موقعیت مکانی بخش

طبقه زیرزمین ضلع غربی

مسئول بخش

سرکار خانم فهیمه رنجبر ‏‎ ‎

مدرک: 

کاردان تجهیزات اتاق عمل (CSR)

کارشناس مهندس فنی تجهیزات آزمایشگاه

سابقه کار:

5 سال پرسنل CSR بیمارستان میرحسینی

1 سال مسئول CSR بیمارستان اردیبهشت

سوپروایزر بخش

سرکار خانم زهرا سخائی فرد

تعداد پرسنل

8 نفر (دارای مدرک تخصصی CSR)