واحد استریلیزاسیون مرکزی (CSSD)
advanced divider

واحد استریلیزاسیون مرکزی (CSSD)

واحد استریلیزاسیون مرکزی (CSSD)

واحد های بخش

 • این واحد از سه قسمت
  ‏ کثیف، تمیز و استریل تشکیل شده است. ‏
  در قسمت کثیف، شستشو و گندزدایی ابزار توسط پرسنل انجام می‌گیرد.‏
  در قسمت تمیز، بسته بندی و پکینگ ابزار و وسایل صورت می‌گیرد
  در قسمت استریل، وسایل غیر حساس با دستگاه اتوکلاو و با استفاده از بخار و وسایل حساس با استفاده ‏از دستگاه پلاسما صورت می‌گیرد.‏
  بسته‌ها پس از استریل روی ترالی مشبک خنک می شوند و پس از خنک شدن کامل داخل قفسه بندی استیل ‏مشبک درب‌دار نگهداری می‌شوند و با ترالی مخصوص حمل اقلام استریل به اتاق عمل‌ها انتقال می‌یابند‎.‎

واحد های بخش

 • این واحد از سه قسمت
 • ‏ کثیف، تمیز و استریل تشکیل شده است. ‏
 • در قسمت کثیف، شستشو و گندزدایی ابزار توسط پرسنل انجام می‌گیرد.‏
 • در قسمت تمیز، بسته بندی و پکینگ ابزار و وسایل صورت می‌گیرد
 • در قسمت استریل، وسایل غیر حساس با دستگاه اتوکلاو و با استفاده از بخار و وسایل حساس با استفاده ‏از دستگاه پلاسما صورت می‌گیرد.‏
 • بسته‌ها پس از استریل روی ترالی مشبک خنک می شوند و پس از خنک شدن کامل داخل قفسه بندی استیل ‏مشبک درب‌دار نگهداری می‌شوند و با ترالی مخصوص حمل اقلام استریل به اتاق عمل‌ها انتقال می‌یابند‎.‎
 

فعالیت ها

 • تحویل گرفتن وسایل آلوده از بخش‌ها، گندزدایی و شستشوی وسایل با رعایت اصول ایمنی
 • اطمینان از شستشوی مناسب ابزار با انجام تست پروتئین بصورت راندمی از وسایل شسته شده‏
 • ‏بسته‌بندی وسایل و استفاده از اندیکاتورهای متناسب با هر ست و زدن برچسب ‏ok‏ بر روی آنها
 • استریل نمودن ست‌های اتاق عمل‌ها و بخش‌ها
 • آماده‌سازی پک و وسایل مورد نیاز جهت اتاق عمل‌ها و بخش‌ها
 • ‏نگهداری از وسایل استریل شده به صورت صحیح
 • پیگیری سفارش‌های روزانه به وسیله بخش‌ها و تحویل اقلام مورد نیاز به آنها
 • چک کردن تاریخ گذشته‌ها و وسایل استریل در بخش‌ها و ‏C.S.S.D ‎
 • پیگیری‌های لازم در جهت خرابی‌های دستگاه‌ها ‏
 • ‏استفاده از تستهای بیولوژیکی جهت صحت عملکرد دستگاه‌ها ‏
 • استریل نمودن ست‌های شرکتی
 

فعالیت ها

 • تحویل گرفتن وسایل آلوده از بخش‌ها، گندزدایی و شستشوی وسایل با رعایت اصول ایمنی
 • اطمینان از شستشوی مناسب ابزار با انجام تست پروتئین بصورت راندمی از وسایل شسته شده‏
 • ‏بسته‌بندی وسایل و استفاده از اندیکاتورهای متناسب با هر ست و زدن برچسب ‏ok‏ بر روی آنها
 • استریل نمودن ست‌های اتاق عمل‌ها و بخش‌ها
 • آماده‌سازی پک و وسایل مورد نیاز جهت اتاق عمل‌ها و بخش‌ها
 • ‏نگهداری از وسایل استریل شده به صورت صحیح
 • پیگیری سفارش‌های روزانه به وسیله بخش‌ها و تحویل اقلام مورد نیاز به آنها
 • چک کردن تاریخ گذشته‌ها و وسایل استریل در بخش‌ها و ‏C.S.S.D ‎
 • پیگیری‌های لازم در جهت خرابی‌های دستگاه‌ها ‏
 • ‏استفاده از تستهای بیولوژیکی جهت صحت عملکرد دستگاه‌ها ‏
 • استریل نمودن ست‌های شرکتی
 
Previous slide
Next slide
موقعیت مکانی بخش

طبقه زیرزمین ضلع غربی

مسئول بخش
سوپروایزر بخش

سرکار خانم زهرا سخائی فرد

تعداد پرسنل

8 نفر (دارای مدرک تخصصی CSR)