بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اردیبهشت|1403

Ordibehsht Hospital