همایش بهداشت و ضد عفونی دست در روز جهانی بهداشت در بیمارستان اردیبهشت شیراز

به گزارش روابط عمومی بیمارستان اردیبهشت: همایش بهداشت و ضد عفونی دست در روز جهانی بهداشت در بیمارستان اردیبهشت شیراز برگزار گردید.

به مناسبت روز جهانی بهداشت دست ، مراسمی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید . همچنین راند تیم کنترل عفونت در واحد ها و بخش های مختلف بیمارستان با حضور مدیر بیمارستان ،مدیر داخلی ،مترون، سوپروایزر کنترل عفونت ، مسئول بهبود کیفیت ،کارشناس بهداشت محیط، مسئول واحد ایمنی بیمار انجام شد.

  • توزیع ماسک، محلول ضد عفونی کننده دست، و همچنین لیوان با نشان روز جهانی بهداشت دست و لوگوی بیمارستان اردیبهشت به کارکنان.
  • توضیح و آموزش چهره به چهره به بیماران بستری در بخش های مختلف با حضور سوپروایزر کنترل عفونت و مترون بیمارستان.
  • اهداء جوایز به بهترین ها در رعایت کردن شست و شوی صحیح دست.
  • تشویق پرسنل و دادن جوایز به بهترین کلیپ شناخته شده با شعار روز جهانی شست وشوی دست
  • برگزاری نمایشگاه نقاشی در ارتباط با بهداشت دست و اهداء جوایز به نفرات برتر اول تا سوم.