• +98-71-36284821-5

با عرض سلام و ادب
خدمت پزشکان متخصص محترم بیمارستان اردیبهشت

با ثبت اطلاعات خود ما را درزمینه پیشبرد اهداف بیمارستان یاری فرمایید

📌 موضوع ارسال بیوگرافی

نام و نام خانوادگی

با تشکر
روابط عمومی بیمارستان اردیبهشت