default-avatar

دکتر کامبیز ظهوری

متخصص بیهوشی

بیوگرافی :

  • پزشکی عمومی : دانشگاه آزاد تهران
  • تخصص بیهوشی : علوم پزشکی شیراز (81-84)
  • دوران ضریب k بیهوشی : ارسنجان
  • فلوشیپ (93-94) : شیراز
  • شاغل در بیمارستان های اردیبهشت و فرهمندفر


افتخارات :

  • مدرک مربیگری آموزش CPCR


مدارک تحصیلی :

  • پزشکی عمومی
  • تخصص بیهوشی
  • فلوشیپ بیهوشی قلب