default-avatar

دکتر مهدی مجرب

متخصص جراح عمومی

مدارک تحصیلی :

  • دکترا در رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • دکترای تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز


اطلاعات مطب :

آدرس : شیراز – خیابان زرگری – روبروی دانکده علوم قرآنی
شماره تلفن : 36282901-071

روزها و ساعت های فعال در مطب :

یک شنبه و چهار شنبه