• +98-71-36284821-5

دکتر محمدعیسایی

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

بیوگرافی:

متولد:۱۳۶۲

●عضو انجمن جراحان ستون فقرات اروپا

●عضو انجمن جراحان ستون فقرات سوئیس

●عضو رسمی هیات ادیتوریال ژورنال Eurospine

●عضو رسمی AO-Spine شاخه جهانی و شاخه Middle East

●عضو انجمن دفورمیتی اسکولیوز آمریکا

●عضو انجمن جراحان اعصاب ایران

●عضو انجمن فلوشیپ جراحی ستون فقرات ایران

سوابق کاری:

●بیش از ۷۰۰۰ هزار جراحی دیسک و ستون فقرات

●جراحی پیچیده دفورمیتی و اسکولیوز کودکان و نوجوانان

●جراحی دیسک ستون فقرات کمری، توراسیک ، گردنی به روش های کم تهاجمی اندوسکوپی و میکروسکوپی

●جراحی تنگی کانال نخاعی ستون فقرات گردنی، توراسیک، کمری

●جراحی های دفورمیتی شامل انحرافات ( اسکولیوز ) و کایفوز

●جراحی شکستگی های ستون فقرات

●جراحی تومورهای مغزی و نخاع

جوایز و افتخارات:

●رتبه یازدهم کنکور سراسری رشته تجربی

●رتبه اول کشوری آزمون علوم پایه پزشکی

●رتبه دوم کشوری آزمون پره اینترنی

●رتبه سوم کشوری آزمون تخصص

●رتبه برتر بورد تخصصی کشوری

●جایزه تحقیق برتر کنگره Eurospine در لوزان سوئیس

اینستاگرام