• +98-71-36284821-5

کنفرانس یک روزه آموزش بیماری های اختلالات خواب جهت متخصصین گوش و حلق و بینی،نوروسرجری و زنان

سخرانان: دکتر شرفخانه،دکتر تولایی،دکتر کازرونی،دکتر رونقی