• +98-71-36284821-5

سمینار یک روزه اختلالات خواب

بیمارستان اردیبهشت به عنوان اولین مرکز خصوصی ارزیابی اختلالات خواب در منطقه جنوب کشور با همکاری بخش ریه دانشگاه شیراز برگزار میکند

این سمینار در تاریخ 4 خرداد 1396 در هتل پارس برگزار گردید