• +98-71-36284821-5

روش های درمان آپنه

اگر اضافه وزن دارید و وجود بافت چربی اضافی در گردن باعث آپنه خواب انسدادی در شما می شود، پس وزنتان را کم کنید. این کار می تواند آپنه خواب را حداقل کم کند.

در برخی از افراد تغییر در وضعیت خواب می تواند باعث درمان آپنه شود.

همچنین برخی از اعمال جراحی می توانند با حذف بافت های اضافی از بروز آپنه خواب جلوگیری کند. اما این نوع روش درمانی در آخرین مراحل درمان قرار دارد.

اما بهترین درمان آپنه های شدید که باعث اختلالات خواب می شوند، دستگاه های کمک تنفسی حین خواب است .این روش شامل پوشیدن یک ماسک لاستیکی کوچک بر روی بینی و یا دهان است. ماسک از طریق یک شلنگ کوچک با یک پمپ هوا در ارتباط است. هوای اضافی که از طریق پمپ وارد مجرای هوایی فرد می شود، باعث باز شدن مسیر هوا می گردد و از بروز آپنه خواب انسدادی جلوگیری می کند.