برگزاری دوره آموزشی آتش نشانی در بیمارستان اردیبهشت شیراز

به گزارش روابط عمومی بیمارستان اردیبهشت: دوره آموزشی  آتش نشانی در بیمارستان اردیبهشت برگزار گردید. “خانم مرادی”، سوپروایزر آموزشی این مرکز با اعلام این خبر افزود در راستای فعالیتهای انجام شده در جهت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده دراین مرکز و نیز با هدف آشنایی پرسنل اداری و درمانی و پرستاران  بیمارستان با اصول آتش نشانی و اقدامات لازم در زمان مواجهه با حوادث مرتبط با حریق از تاریخ 1401/12/06 لغایت 1401/12/24 توسط مدرس سازمان آتش نشانی شیراز آقای جلیانی در بیمارستان اردیبهشت برگزار گردید.

در این دوره  آموزشی توضیحاتی کامل در خصوص انواع خاموش کننده ها و کارایی هر یک از آنها، نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی و مهار و اطفاء حریق بصورت تئوری و عملی،ارائه شد.

در پایان تعدادی از شرکت کننده به صورت عملی، نحوه کار با کپسول های آتش نشانی و  اطفاء حریق را اجراء نمودند.