گرامیداشت روز ملی بیهوشی با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر بیمارستان اردیبهشت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان اردیبهشت: مناسبت روز ملی بیهوشی ، رئیس هیات مدیره و مدیر بیمارستان با حضور در اتاق عمل بیمارستان اردیبهشت از زحمات اساتید این عرصه و گروه بیهوشی تقدیر و قدردانی کردند.