یازدهمین سمینار دوره ای انجمن جراحان مغز و اعصاب شاخه جنوب کشور در بیمارستان اردیبهشت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان اردیبهشت: یازدهمین سمینار دوره ای انجمن جراحان مغز و اعصاب شاخه جنوب کشور در بیمارستان اردیبهشت برگزار گردید.