روز ملی منابع انسانی

 روز ملی منابع انسانی بهانه ای است برای پاسداشت و گرامیداشت زحمات همکاران  در مدیریت منابع انسانی  

 این روز را به همکاران گرانقدر و پرتلاش تبریک گفته و از خداوند منان موفقیت و سلامتی را  آرزومندیم

روابط عمومی بیمارستان اردیبهشت