امروز صبح که از خواب بیدار شدید ، در مقایسه با روز های عادی چه احساسی داشتید؟

هوشیار(Required)
با نشاط(Required)
خسته(Required)
منگ(Required)
بینی گرفتگی(Required)
سردرد(Required)
دهان خشک(Required)
گلوی خشک(Required)
فشار در گوش ها(Required)
تب و لرز(Required)
چشم های خسته(Required)
دردهای مفصلی(Required)
چشم های قرمز و آبکی(Required)
دید واضح(Required)
دید تیره(Required)
دید تار(Required)

لطفا سوالات زیر را با انتخاب یکی از گزینه ها پاسخ دهید

چه اندازه استفاده از ماسک و ماشین برای شما آسان است؟(Required)
چه اندازه PAP خواب شما را بهبودی بخشیده؟(Required)
چه اندازه فکر می کنید این دستگاه همسر یا هم بستر شما را آزار خواهد داد؟(Required)

بصورت خلاصه سوالات زیر پاسخ دهید.