بخش 2 شرقی

(جراحی استخوان و مفاصل، جراحی مغز و اعصاب، جراحی فک و صورت) 

واقع در طبقۀ­ دوم بیمارستان، ضلع شرقی ( سمت چپ) 

شماره بيمارستان :5-36284821

تلفن داخلی:٢68-٢67

مسئول علمی: دکتر منیرالدین دبیری
سوپروايزر بخش: خانم زهرا سخایی فرد
سرپرستار: خانم احیاء ایزدی

تعداد تخت: 24عدد

:خدماتی که در این بخش ارائه می‌شود

‏1.‏ پذیرش بیماران اورژانسی از اتفاقات بیمارستان شامل بیماران

.-1با انواع شکستگی

2-با آسیب های ورزشی ‏

3-ضربه مغزی

4-قطع عضو و پیوند اعضاء

5-زمین خورده

6-چاقوخورده 

 ب2.پذیرش بیماران غیراورژانسی از واحد آمادگی قبل از عمل بیماران شامل

1-تعویض مفصل لگن و زانو

2-آرتروسکوپی

3-ترمیم پارگی رباط زانو(Acl, Pcl)

4-تومور استخوانی

5-مشکلات استخوان مادرزادی

6-جراحی دیسک کمر و گردن

7-مشکل نخاع

8-تومورهای مغزی و نخاعی

9-انحرافات ستون فقرات

 

خدمات

‏1.‏ پذیرش بیماران اورژانسی از اتفاقات بیمارستان شامل بیماران

Hospital and emergency room medical care facility building.
 • 1

  با انواع شکستگی

 • 2

  با آسیب های ورزشی ‏

 • 3

  ضربه مغزی

 • 4

  قطع عضو و پیوند اعضاء

 • 5

  زمین خورده

 • 6

  چاقوخورده

 • 7

  تیرخورده‏

2.پذیرش بیماران غیراورژانسی از واحد آمادگی قبل از عمل بیماران شامل

Doctor visiting patient and explains the diagnosis of the disease in cartoon flat illustration vector isolated in white background
 • 1

  تعویض مفصل لگن و زانو

 • 2

  آرتروسکوپی

 • 3

  ترمیم پارگی رباط زانو(Acl, Pcl)

 • 4

  تومور استخوانی

 • 5

  مشکلات استخوان مادرزادی

 • 6

  جراحی دیسک کمر و گردن

 • 7

  مشکل نخاع

 • 8

  تومورهای مغزی و نخاعی

 • 9

  انحرافات ستون فقرات

توصیه به بیماران

توصیه به بیماران

توصیه به بیماران

توصیه به بیماران

تیم پزشکی

خانم احیاء ایزدی
خانم احیاء ایزدی
خانم احیاء ایزدی سرپرستار
دو سال جراحی عمومی بیمارستان نمازی. 16 سال بخش جراحی بیمارستان اردیبهشت. 14سال مسئول بخش جراحی
خانم زهرا سخایی فرد
خانم زهرا سخایی فرد
خانم زهرا سخایی فرد سوپروایزر بخش
دکتر منیرالدین دبیری
دکتر منیرالدین دبیری مسئول علمی
متخصص و جراح ارتوپدی

امکانات بخش

عدد
0

تخت فعال بزرگسالان که شامل مردان و زنان

می­باشد

عدد
0

تعداد اتاق خصوصی

عدد
0

 اتاق دو نفره شامل: یخچال، تلویزیون،

کاناپۀ تخت­شو جهت استفادۀ همراه بیمار

پزشکان همکار با این بخش

بیمارستان اردیبهشت شیراز

تماس با ما