پزشکان بیمارستان اردیبهشت

پزشکان بیمارستان اردیبهشت

advanced divider
<a href="https://www.ordibeheshthospital.ir/دکتر-سید-منیرالدین-دبیری/">دکتر سید منیر الدین دبیری</a>
دکتر سید منیر الدین دبیری متخصص و جراح ارتوپدی
<a href="https://www.ordibeheshthospital.ir/دکتر-سید-ناصر-افشین/">دکتر سید ناصر افشین</a>
دکتر سید ناصر افشین بورد تخصصی جراحی عمومی
<a href="https://www.ordibeheshthospital.ir/دکتر-محمد-حسن-هاشمی-زاده/">دکتر محمد حسن هاشمی زاده</a>
دکتر محمد حسن هاشمی زاده بورد تخصصی جراحی عمومی
دکتر مهرداد تنگستانی
دکتر مهرداد تنگستانی متخصص و جراح ارتوپدی
<a href="https://www.ordibeheshthospital.ir/dr-seyed-javad-fattahi/">دکتر سید جواد فتاحی</a>
دکتر سید جواد فتاحی متخصص جراحی سینه، شکم و غدد
<a href="https://www.ordibeheshthospital.ir/دکتر-رامین-صلوتی/">دکتررامین صلوتی</a>
دکتررامین صلوتی جراح و متخصص چشم
<a href="https://www.ordibeheshthospital.ir/دکتر-امید-لیاقت/">دکترامید لیاقت</a>
دکترامید لیاقت متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
<a href="https://www.ordibeheshthospital.ir/دکتر-محمدحسن-نعمتی/">
دکتر محمدحسن نعمتی</a>
دکتر محمدحسن نعمتی فوق تخصص جراحی قلب
<a href="https://www.ordibeheshthospital.ir/دکتر-حمید-رضا-عباسی/">
دکتر حمید رضا عباسی</a>
دکتر حمید رضا عباسی فلوشیپ تخصصی جراحی عروق و تروما
<a href="https://www.ordibeheshthospital.ir/دکتر-رامین-صلوتی/">دکتررامین صلوتی</a>
دکتررامین صلوتی جراح و متخصص چشم
<a href="https://www.ordibeheshthospital.ir/دکتر-امید-لیاقت/">دکترامید لیاقت</a>
دکترامید لیاقت متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
<a href="https://www.ordibeheshthospital.ir/دکتر-محمدحسن-نعمتی/">
دکتر محمدحسن نعمتی</a>
دکتر محمدحسن نعمتی فوق تخصص جراحی قلب