پزشکان بیمارستان اردیبهشت

پزشکان بیمارستان اردیبهشت

advanced divider
دکتر منیرالدین دبیری
دکتر سید منیر الدین دبیری متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر سید ناصر افشین
دکتر سید ناصر افشین بورد تخصصی جراحی عمومی
دکتر محمد حسن هاشمی زاده
دکتر محمد حسن هاشمی زاده بورد تخصصی جراحی عمومی
دکتر مهرداد تنگستانی
دکتر مهرداد تنگستانی متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر سید جواد فتاحی
دکتر سید جواد فتاحی متخصص جراحی سینه، شکم و غدد
دکتر رامین صلوتی
دکتررامین صلوتی جراح و متخصص چشم
دکتر امید لیاقت
دکترامید لیاقت متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
دکتر محمد حسن نعمتی
دکتر محمدحسن نعمتی فوق تخصص جراحی قلب
دکتر حمید رضا عباسی
دکتر حمید رضا عباسی فلوشیپ تخصصی جراحی عروق و تروما
دکتر رامین صلوتی
دکتررامین صلوتی جراح و متخصص چشم
دکتر امید لیاقت
دکترامید لیاقت متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
دکتر محمد حسن نعمتی
دکتر محمدحسن نعمتی فوق تخصص جراحی قلب