بخش ‏2 غربی
advanced divider

بخش 2 غربی

نام بخش:‏۲ غربی ‏

بخش 2 غربی

نام بخش:‏۲ غربی ‏

پزشکان همکار

  • پزشکان چشم:‏
  • جناب آقای دکتر رامین صلوتی
  • جناب آقای دکتر محمدرضا فلاحی
  • جناب آقای دکتر حسین اشرف
  • جناب آقای دکتر داریوش ابطحیان
  • جناب آقای دکتر موسی زارع ‏
  • خانم دکتر معصوم‌ پور
  • خانم دکتر قائمی
  • آقای دکتر جعفرپور ‏
  • آقای دکتر ابراهیم جعفری
  • آقای دکتر اسماعیل جعفری
  • پزشکان جراح: ‏
  • دکتر عباسی
  • دکتر بلند پرواز
  • پزشکان ‏ENT‏:‏
  • دکتر محسن روشنی
  • دکتر علیرضا مصباحی
  • دکتر مهرداد امیرآبادی
  • دکتر آرش سبحان منش
   

پزشکان همکار

  • پزشکان چشم:‏
  • جناب آقای دکتر رامین صلوتی
  • جناب آقای دکتر محمدرضا فلاحی
  • جناب آقای دکتر حسین اشرف
  • جناب آقای دکتر داریوش ابطحیان
  • جناب آقای دکتر موسی زارع ‏
  • خانم دکتر معصوم‌ پور
  • خانم دکتر قائمی
  • آقای دکتر جعفرپور ‏
  • آقای دکتر ابراهیم جعفری
  • آقای دکتر اسماعیل جعفری
  • پزشکان جراح: ‏
  • دکتر عباسی
  • دکتر بلند پرواز
  • پزشکان ‏ENT‏:‏
  • دکتر محسن روشنی
  • دکتر علیرضا مصباحی
  • دکتر مهرداد امیرآبادی
  • دکتر آرش سبحان منش
   

توصیه به بیماران

 • بیماران چشمی قبل از عمل داشتن مدارک چشم از جمله عکس و در صورت آب مروارید بودن داشتن ‏عکس و لنز الزامی است
 • خانم‌ها از داشتن آرایش چشم خودداری کنند.‏
 • جهت انجام عمل روی قسمت گوش داشتن نوار گوش و ‏شیو و تراشیدن‏ اطراف این ناحیه الزامیست. ‏
 • بیماران تزریق چشمی قبل از عمل نیاز به ‏ناشتا‏ بودن ندارند.‏
 • بیماران رینوپلاستی در صورت مرد بودن شیو و تراشیدن‏ ریش و سبیل قبل از عمل الزامی است. ‏
 • نخوردن آب و غذا برای بزرگسالان ۶-۸ ساعت و کودکان ۴ ساعت قبل از عمل الزامی است. ‏
 • مراجعه به واحد آمادگی قبل از عمل جهت دریافت آموزش و اطلاعات مربوط به عمل جراحی
 • داشتن یک همراه در بیمارستان و بخش و در صورت امکان بیماران خانم همراه خانم و بیماران آقا به ‏همراه آقا مراجعه نمایند. ‏
 • به همراه داشتن کلیه داروهای مصرفی و روش استفاده از آنها. ‏
 • در صورت مصرف آسپرین، وارفارین، پلاویکس و هپارین قطع آنها قبل از عمل با دستور پزشک
 • بیماران تیروئیدکتومی قبل از عمل داشتن سونو کاروئید، جواب نمونه برداری، مشاوره قلب در صورت ‏نیاز و ‏X-Ray‏ از گردن و قفسه سینه الزامی است
 

توصیه به بیماران

 • بیماران چشمی قبل از عمل داشتن مدارک چشم از جمله عکس و در صورت آب مروارید بودن داشتن ‏عکس و لنز الزامی است
 • خانم‌ها از داشتن آرایش چشم خودداری کنند.‏
 • جهت انجام عمل روی قسمت گوش داشتن نوار گوش و ‏شیو و تراشیدن‏ اطراف این ناحیه الزامیست. ‏
 • بیماران تزریق چشمی قبل از عمل نیاز به ‏ناشتا‏ بودن ندارند.‏
 • بیماران رینوپلاستی در صورت مرد بودن شیو و تراشیدن‏ ریش و سبیل قبل از عمل الزامی است. ‏
 • نخوردن آب و غذا برای بزرگسالان ۶-۸ ساعت و کودکان ۴ ساعت قبل از عمل الزامی است. ‏
 • مراجعه به واحد آمادگی قبل از عمل جهت دریافت آموزش و اطلاعات مربوط به عمل جراحی
 • داشتن یک همراه در بیمارستان و بخش و در صورت امکان بیماران خانم همراه خانم و بیماران آقا به ‏همراه آقا مراجعه نمایند. ‏
 • به همراه داشتن کلیه داروهای مصرفی و روش استفاده از آنها. ‏
 • در صورت مصرف آسپرین، وارفارین، پلاویکس و هپارین قطع آنها قبل از عمل با دستور پزشک
 • بیماران تیروئیدکتومی قبل از عمل داشتن سونو کاروئید، جواب نمونه برداری، مشاوره قلب در صورت ‏نیاز و ‏X-Ray‏ از گردن و قفسه سینه الزامی است
 

نحوه پذیرش

 • 1.‏‏پذیرش بیماران اورژانسی از اتفاقات بیمارستان شامل بیماران
 • بیماران تصادفی که آسیب به پلک و چشم داشته باشند البته با پذیرش از پزشکان آنکال (که ‏بسیار تعداد آن محدود می‌باشد)‏
 • ‏2-‏ پذیرش بیماران غیر اورژانسی از واحد آمادگی قبل از عمل بیماران شامل:‏
 • آب مروارید
 • ترمیم شبکیه
 • انواع پیوند قرنیه(‏DLK – DESEAK – PK‏)‏
 • باز کردن مجرای اشکی
 • برداشتن ناخنک چشم
 • معاینه چشم زیر بیهوشی(‏EUA‏) در کودکان بیشتر انجام می شود
 • گذاشتن شانت چشمی
 • تخلیه چشم
 • بلفاروپلاستی
 • عمل کاشت لنز (‏ICL‏)‏
 • استرابیسم
 • تزریق‌های داخل چشمی
 • کاشت پروتز متحرک چشم جهت نابینایان
 • عفونت گوش و عمل جهت باز کردن سوراخ کوچک‎(MEE+Small Fenstra) ‎
 • ترمیم پرده گوش (‏Myrengoplasty‏)‏‎ ‎‏ ‏
 • تیروئید کتومی و لوبکتومی (‏Total Thyroidectomy‏)‏
 • سیتوپلاستی(‏Septoplasty‏)‏
 • رینوپلاستی (‏Rhinoplasty‏)‏
 • عمل برداشتن لوزه (‏Tonsillectomy‏)‏
 • استاپدکتومی
 • تیمپانومستوئیدکتومی(‏Tympanomastoidectomy‏)‏
 • نوعی عمل جراحی گوش برای درمان عفونت های مکرر گوش میانی
 

نحوه پذیرش

 • 1.‏‏پذیرش بیماران اورژانسی از اتفاقات بیمارستان شامل بیماران
 • بیماران تصادفی که آسیب به پلک و چشم داشته باشند البته با پذیرش از پزشکان آنکال (که ‏بسیار تعداد آن محدود می‌باشد)‏
 • ‏2-‏ پذیرش بیماران غیر اورژانسی از واحد آمادگی قبل از عمل بیماران شامل:‏
 • آب مروارید
 • ترمیم شبکیه
 • انواع پیوند قرنیه(‏DLK – DESEAK – PK‏)‏
 • باز کردن مجرای اشکی
 • برداشتن ناخنک چشم
 • معاینه چشم زیر بیهوشی(‏EUA‏) در کودکان بیشتر انجام می شود
 • گذاشتن شانت چشمی
 • تخلیه چشم
 • بلفاروپلاستی
 • عمل کاشت لنز (‏ICL‏)‏
 • استرابیسم
 • تزریق‌های داخل چشمی
 • کاشت پروتز متحرک چشم جهت نابینایان
 • عفونت گوش و عمل جهت باز کردن سوراخ کوچک‎(MEE+Small Fenstra) ‎
 • ترمیم پرده گوش (‏Myrengoplasty‏)‏‎ ‎‏ ‏
 • تیروئید کتومی و لوبکتومی (‏Total Thyroidectomy‏)‏
 • سیتوپلاستی(‏Septoplasty‏)‏
 • رینوپلاستی (‏Rhinoplasty‏)‏
 • عمل برداشتن لوزه (‏Tonsillectomy‏)‏
 • استاپدکتومی
 • تیمپانومستوئیدکتومی(‏Tympanomastoidectomy‏)‏
 • نوعی عمل جراحی گوش برای درمان عفونت های مکرر گوش میانی
 
قبل
بعدی
موقعیت مکانی بخش

طبقه دوم بیمارستان ضلع غربی

مسئول علمی بخش

جناب آقای دکتر محمدرضا فلاحی ‏

(جراح و متخصص چشم، فوق تخصص جراحی پلک)

سوپروایزر بخش

سرکار خانم سعیده جعفری نژاد

سرپرستار

سرکار خانم زهرا کاملی‏

مدرک: 

سابقه کار:

2 سال ریکاوری و اتفاقات بستری بیمارستان چمران

10 سال پرسنل اتفاقات بیمارستان اردیبهشت

 2 سال سرپرستار  بخش 2 غربی بیمارستان اردیبهشت

تعداد پرسنل

پرستار :12 نفر

کمک بهیاران: 1نفر

منشی: 1نفر

خدمات:2نفر