بخش ‏2 غربی
advanced divider

بخش 2 غربی

نام بخش:‏۲ غربی ‏

بخش 2 غربی

نام بخش:‏۲ غربی ‏

پزشکان همکار

  • پزشکان چشم:‏
  • جناب آقای دکتر رامین صلوتی
  • جناب آقای دکتر محمدرضا فلاحی
  • جناب آقای دکتر حسین اشرف
  • جناب آقای دکتر داریوش ابطحیان
  • جناب آقای دکتر موسی زارع ‏
  • خانم دکتر معصوم‌ پور
  • خانم دکتر قائمی
  • آقای دکتر جعفرپور ‏
  • آقای دکتر ابراهیم جعفری
  • آقای دکتر اسماعیل جعفری
  • پزشکان جراح: ‏
  • دکتر عباسی
  • دکتر بلند پرواز
  • پزشکان ‏ENT‏:‏
  • دکتر محسن روشنی
  • دکتر علیرضا مصباحی
  • دکتر مهرداد امیرآبادی
  • دکتر آرش سبحان منش
   

پزشکان همکار

  • پزشکان چشم:‏
  • جناب آقای دکتر رامین صلوتی
  • جناب آقای دکتر محمدرضا فلاحی
  • جناب آقای دکتر حسین اشرف
  • جناب آقای دکتر داریوش ابطحیان
  • جناب آقای دکتر موسی زارع ‏
  • خانم دکتر معصوم‌ پور
  • خانم دکتر قائمی
  • آقای دکتر جعفرپور ‏
  • آقای دکتر ابراهیم جعفری
  • آقای دکتر اسماعیل جعفری
  • پزشکان جراح: ‏
  • دکتر عباسی
  • دکتر بلند پرواز
  • پزشکان ‏ENT‏:‏
  • دکتر محسن روشنی
  • دکتر علیرضا مصباحی
  • دکتر مهرداد امیرآبادی
  • دکتر آرش سبحان منش
   

توصیه به بیماران

 • بیماران چشمی قبل از عمل داشتن مدارک چشم از جمله عکس و در صورت آب مروارید بودن داشتن ‏عکس و لنز الزامی است
 • خانم‌ها از داشتن آرایش چشم خودداری کنند.‏
 • جهت انجام عمل روی قسمت گوش داشتن نوار گوش و ‏شیو و تراشیدن‏ اطراف این ناحیه الزامیست. ‏
 • بیماران تزریق چشمی قبل از عمل نیاز به ‏ناشتا‏ بودن ندارند.‏
 • بیماران رینوپلاستی در صورت مرد بودن شیو و تراشیدن‏ ریش و سبیل قبل از عمل الزامی است. ‏
 • نخوردن آب و غذا برای بزرگسالان ۶-۸ ساعت و کودکان ۴ ساعت قبل از عمل الزامی است. ‏
 • مراجعه به واحد آمادگی قبل از عمل جهت دریافت آموزش و اطلاعات مربوط به عمل جراحی
 • داشتن یک همراه در بیمارستان و بخش و در صورت امکان بیماران خانم همراه خانم و بیماران آقا به ‏همراه آقا مراجعه نمایند. ‏
 • به همراه داشتن کلیه داروهای مصرفی و روش استفاده از آنها. ‏
 • در صورت مصرف آسپرین، وارفارین، پلاویکس و هپارین قطع آنها قبل از عمل با دستور پزشک
 • بیماران تیروئیدکتومی قبل از عمل داشتن سونو کاروئید، جواب نمونه برداری، مشاوره قلب در صورت ‏نیاز و ‏X-Ray‏ از گردن و قفسه سینه الزامی است
 

توصیه به بیماران

 • بیماران چشمی قبل از عمل داشتن مدارک چشم از جمله عکس و در صورت آب مروارید بودن داشتن ‏عکس و لنز الزامی است
 • خانم‌ها از داشتن آرایش چشم خودداری کنند.‏
 • جهت انجام عمل روی قسمت گوش داشتن نوار گوش و ‏شیو و تراشیدن‏ اطراف این ناحیه الزامیست. ‏
 • بیماران تزریق چشمی قبل از عمل نیاز به ‏ناشتا‏ بودن ندارند.‏
 • بیماران رینوپلاستی در صورت مرد بودن شیو و تراشیدن‏ ریش و سبیل قبل از عمل الزامی است. ‏
 • نخوردن آب و غذا برای بزرگسالان ۶-۸ ساعت و کودکان ۴ ساعت قبل از عمل الزامی است. ‏
 • مراجعه به واحد آمادگی قبل از عمل جهت دریافت آموزش و اطلاعات مربوط به عمل جراحی
 • داشتن یک همراه در بیمارستان و بخش و در صورت امکان بیماران خانم همراه خانم و بیماران آقا به ‏همراه آقا مراجعه نمایند. ‏
 • به همراه داشتن کلیه داروهای مصرفی و روش استفاده از آنها. ‏
 • در صورت مصرف آسپرین، وارفارین، پلاویکس و هپارین قطع آنها قبل از عمل با دستور پزشک
 • بیماران تیروئیدکتومی قبل از عمل داشتن سونو کاروئید، جواب نمونه برداری، مشاوره قلب در صورت ‏نیاز و ‏X-Ray‏ از گردن و قفسه سینه الزامی است
 

نحوه پذیرش

 • 1.‏‏پذیرش بیماران اورژانسی از اتفاقات بیمارستان شامل بیماران
 • بیماران تصادفی که آسیب به پلک و چشم داشته باشند البته با پذیرش از پزشکان آنکال (که ‏بسیار تعداد آن محدود می‌باشد)‏
 • ‏2-‏ پذیرش بیماران غیر اورژانسی از واحد آمادگی قبل از عمل بیماران شامل:‏
 • آب مروارید
 • ترمیم شبکیه
 • انواع پیوند قرنیه(‏DLK – DESEAK – PK‏)‏
 • باز کردن مجرای اشکی
 • برداشتن ناخنک چشم
 • معاینه چشم زیر بیهوشی(‏EUA‏) در کودکان بیشتر انجام می شود
 • گذاشتن شانت چشمی
 • تخلیه چشم
 • بلفاروپلاستی
 • عمل کاشت لنز (‏ICL‏)‏
 • استرابیسم
 • تزریق‌های داخل چشمی
 • کاشت پروتز متحرک چشم جهت نابینایان
 • عفونت گوش و عمل جهت باز کردن سوراخ کوچک‎(MEE+Small Fenstra) ‎
 • ترمیم پرده گوش (‏Myrengoplasty‏)‏‎ ‎‏ ‏
 • تیروئید کتومی و لوبکتومی (‏Total Thyroidectomy‏)‏
 • سیتوپلاستی(‏Septoplasty‏)‏
 • رینوپلاستی (‏Rhinoplasty‏)‏
 • عمل برداشتن لوزه (‏Tonsillectomy‏)‏
 • استاپدکتومی
 • تیمپانومستوئیدکتومی(‏Tympanomastoidectomy‏)‏
 • نوعی عمل جراحی گوش برای درمان عفونت های مکرر گوش میانی
 

نحوه پذیرش

 • 1.‏‏پذیرش بیماران اورژانسی از اتفاقات بیمارستان شامل بیماران
 • بیماران تصادفی که آسیب به پلک و چشم داشته باشند البته با پذیرش از پزشکان آنکال (که ‏بسیار تعداد آن محدود می‌باشد)‏
 • ‏2-‏ پذیرش بیماران غیر اورژانسی از واحد آمادگی قبل از عمل بیماران شامل:‏
 • آب مروارید
 • ترمیم شبکیه
 • انواع پیوند قرنیه(‏DLK – DESEAK – PK‏)‏
 • باز کردن مجرای اشکی
 • برداشتن ناخنک چشم
 • معاینه چشم زیر بیهوشی(‏EUA‏) در کودکان بیشتر انجام می شود
 • گذاشتن شانت چشمی
 • تخلیه چشم
 • بلفاروپلاستی
 • عمل کاشت لنز (‏ICL‏)‏
 • استرابیسم
 • تزریق‌های داخل چشمی
 • کاشت پروتز متحرک چشم جهت نابینایان
 • عفونت گوش و عمل جهت باز کردن سوراخ کوچک‎(MEE+Small Fenstra) ‎
 • ترمیم پرده گوش (‏Myrengoplasty‏)‏‎ ‎‏ ‏
 • تیروئید کتومی و لوبکتومی (‏Total Thyroidectomy‏)‏
 • سیتوپلاستی(‏Septoplasty‏)‏
 • رینوپلاستی (‏Rhinoplasty‏)‏
 • عمل برداشتن لوزه (‏Tonsillectomy‏)‏
 • استاپدکتومی
 • تیمپانومستوئیدکتومی(‏Tympanomastoidectomy‏)‏
 • نوعی عمل جراحی گوش برای درمان عفونت های مکرر گوش میانی
 
Previous slide
Next slide
موقعیت مکانی بخش

طبقه دوم بیمارستان ضلع غربی

مسئول علمی بخش

جناب آقای دکتر محمدرضا فلاحی ‏

(جراح و متخصص چشم، فوق تخصص جراحی پلک)

سوپروایزر بخش

خانم احیا ایزدی

سرپرستار

سرکار خانم زهرا کاملی‏

مدرک: 

سابقه کار:

2 سال ریکاوری و اتفاقات بستری بیمارستان چمران

10 سال پرسنل اتفاقات بیمارستان اردیبهشت

 2 سال سرپرستار  بخش 2 غربی بیمارستان اردیبهشت

تعداد پرسنل

پرستار :12 نفر

کمک بهیاران: 1نفر

منشی: 1نفر

خدمات:2نفر