بخش ‏2 شرقی
advanced divider

بخش 2 شرقی

نام بخش:‏2 شرقی‏

بخش 2 شرقی

نام بخش:‏2 شرقی‏

پزشکان همکار

 • بخش ارتوپدی‏:
 • بخش جراحی مغز و اعصاب:
 • جناب آقای دکتر احمد کامگارپور
 • دکتر محمد عیسایی
 • دکتر محمد رضا شریفی راد
 • دکتر فردین رنجبر
 

پزشکان همکار

 • بخش ارتوپدی‏:
 • بخش جراحی مغز و اعصاب:
 • جناب آقای دکتر احمد کامگارپور
 • دکتر محمد عیسایی
 • دکتر محمد رضا شریفی راد
 • دکتر فردین رنجبر
 

توصیه به بیماران

 • بیماران تعویض مفصل نیاز به کشت ادرار منفی قبل از عمل دارند.‏
 • قطع آسپرین، وارفارین، پلاویکس، هپارین: 5 روز قبل از عمل
 • عکس رادیولوژی، ام آر آی، سی تی اسکن و نوار عصب تحویل پرستار مربوطه شود.‏
 • نخوردن آب و غذا برای بزرگسالان 6-8 ساعت و کودکان 4 ساعت قبل از عمل الزامی است.‏
 • مراجعه به واحد آمادگی قبل از عمل جهت دریافت آموزش و اطلاعات مربوط به عمل جراحی
 • داشتن یک همراه در بیمارستان و بخش و در صورت امکان بیماران خانم همراه خانم و بیماران آقا به ‏همراه آقا مراجعه نمایند.‏
 • به همراه داشتن کلیۀ داروهای مصرفی و روش استفادۀ آنها
 • به همراه نداشتن اشیا فلزی – دندان مصنوعی – زیورآلات – لاک
 • در صورت داشتن دندان لق به پزشک بیهوشی اطلاع دهید
 

توصیه به بیماران

 • بیماران تعویض مفصل نیاز به کشت ادرار منفی قبل از عمل دارند.‏
 • قطع آسپرین، وارفارین، پلاویکس، هپارین: 5 روز قبل از عمل
 • عکس رادیولوژی، ام آر آی، سی تی اسکن و نوار عصب تحویل پرستار مربوطه شود.‏
 • نخوردن آب و غذا برای بزرگسالان 6-8 ساعت و کودکان 4 ساعت قبل از عمل الزامی است.‏
 • مراجعه به واحد آمادگی قبل از عمل جهت دریافت آموزش و اطلاعات مربوط به عمل جراحی
 • داشتن یک همراه در بیمارستان و بخش و در صورت امکان بیماران خانم همراه خانم و بیماران آقا به ‏همراه آقا مراجعه نمایند.‏
 • به همراه داشتن کلیۀ داروهای مصرفی و روش استفادۀ آنها
 • به همراه نداشتن اشیا فلزی – دندان مصنوعی – زیورآلات – لاک
 • در صورت داشتن دندان لق به پزشک بیهوشی اطلاع دهید
 

نحوه پذیرش

 • 1.‏پذیرش بیماران اورژانسی از اتفاقات بیمارستان شامل بیماران
 • با انواع شکستگی اندام (دست و پا، گردن، کمر، لگن، ران، زانو، ساق پا، انگشت، ‏قوزک)‏
 • با آسیب های ورزشی ‏
 • ضربه مغزی
 • قطع عضو و پیوند اعضاء که جراحی به روش میکروسکوپی صورت می گیرد(دست از ‏هر ناحیه، پیوند عروق ،عصب ،پیوند پا) ‏‎ ‎‏ ‏
 • افتادن از ارتفاع
 • چاقوخوردگی
 • تیرخوردگی
 • خون ریزی مغزی قابل عمل
 • ‏2.‏ پذیرش بیماران غیراورژانسی که ازمطب پزشکان با نامه بستری به واحد ‏آمادگی قبل از عمل جراحی مراجعه می کنند و در لیست عمل روزهای آینده ‏قرار داده می شوند
 • تعویض مفصل‎ ‎لگن و زانو
 • آرتروسکوپی زانو، شانه
 • ترمیم پارگی رباط زانو:‏
 • ترمیم تاندون جلوی زانو ‏‎(ACL)‎
 • ترمیم تاندون پشتی زانو (‏PCL‏)‏
 • ترمیم تاندون داخلی زانو (‏MCL‏)‏
 • تومور استخوانی
 • مشکلات استخوان مادرزادی:‏
 • دررفتگی مادرزادی لگن (‏CDH‏)‏
 • درمان ناهنجاری مادرزادی اندام مثل پاچمبری (‏club foot‏)‏
 • جراحی دیسک کمر و گردن
 • مشکلات نخاعی و تنگی کانال نخاعی
 • تومورهای مغزی و نخاعی
 • انحرافات ستون فقرات
 • جراحی میکروسکوپی اعصاب محیطی
 • درمان اختلاف طول اندام، بلند کردن طول اندام(الیزاروفIlizarov Operation‏)‏
 

نحوه پذیرش

 • 1.‏پذیرش بیماران اورژانسی از اتفاقات بیمارستان شامل بیماران
 • با انواع شکستگی اندام (دست و پا، گردن، کمر، لگن، ران، زانو، ساق پا، انگشت، ‏قوزک)‏
 • با آسیب های ورزشی ‏
 • ضربه مغزی
 • قطع عضو و پیوند اعضاء که جراحی به روش میکروسکوپی صورت می گیرد(دست از ‏هر ناحیه، پیوند عروق ،عصب ،پیوند پا) ‏‎ ‎‏ ‏
 • افتادن از ارتفاع
 • چاقوخوردگی
 • تیرخوردگی
 • خون ریزی مغزی قابل عمل
 • ‏2.‏ پذیرش بیماران غیراورژانسی که ازمطب پزشکان با نامه بستری به واحد ‏آمادگی قبل از عمل جراحی مراجعه می کنند و در لیست عمل روزهای آینده ‏قرار داده می شوند
 • تعویض مفصل‎ ‎لگن و زانو
 • آرتروسکوپی زانو، شانه
 • ترمیم پارگی رباط زانو:‏
 • ترمیم تاندون جلوی زانو ‏‎(ACL)‎
 • ترمیم تاندون پشتی زانو (‏PCL‏)‏
 • ترمیم تاندون داخلی زانو (‏MCL‏)‏
 • تومور استخوانی
 • مشکلات استخوان مادرزادی:‏
 • دررفتگی مادرزادی لگن (‏CDH‏)‏
 • درمان ناهنجاری مادرزادی اندام مثل پاچمبری (‏club foot‏)‏
 • جراحی دیسک کمر و گردن
 • مشکلات نخاعی و تنگی کانال نخاعی
 • تومورهای مغزی و نخاعی
 • انحرافات ستون فقرات
 • جراحی میکروسکوپی اعصاب محیطی
 • درمان اختلاف طول اندام، بلند کردن طول اندام(الیزاروفIlizarov Operation‏)‏
 
Previous slide
Next slide
موقعیت مکانی بخش

طبقۀ دوم بیمارستان، ضلع شرقی‏

مسئول علمی بخش

جناب آقای دکتر منیرالدین دبیری

(جراح و متخصص استخوان و مفاصل و فلوشیپ فوق تخصصی تعویض مفصل لگن از آلمان و تعویض مفصل زانو از اتریش) 

سوپروایزر بخش

خانم احیا ایزدی

سرپرستار
تعداد پرسنل

پرستار :21 نفر

کمک بهیاران: ۴نفر

منشی: 1نفر

خدمات:2نفر