برنامه حضور پزشکان بخش چشم بدین شرح می باشد:

پزشک
تخصص
روز حضور
ساعت حضور
دکتر داریوش ابطحیان
فوق تخصص چشم
سه شنبه
9
دکتر حسین اشرف
فوق تخصص چشم
سه شنبه
13
دکتر رامین صلوتی
فوق تخصص قرنیه
چهارشنبه
10
دکتر داریوش ابطحیان
فوق تخصص چشم
چهارشنبه
9
دکتر حسین اشرف
فوق تخصص چشم
جمعه
8
دکتر رامین صلوتی
فوق تخصص قرنیه
جمعه
10