منشور اخلاقی پرسنل بیمارستان :


ما کارکنان بیمارستان اردیبهشت با اعتقاد به قدرت لایزال الهی در جهت ارایه خدمات مناسب برای تحقق اهداف متعالی بیمارستان منشور اخلاقی زیر را پذیرفته و عمل به آن را برخود لازم و ضروری می دانیم.

  1. انگیزه حضور ما در بیمارستان، خدمت صادقانه به انسانها از هر قشر و گروه و با هر زبان و قومیّت و بدون هیچ گونه تبعیض می باشد.
  2. با حضور به موقع و اثربخش در محل کار به ارباب رجوع احترام می گذاریم و با حفظ ادب ، خوش رویی و متانت و آراستگی وضع ظاهری با آرامش کامل پذیرای ارباب رجوع و همکاران می باشیم.
  3. ازهر گونه مظاهر فساد اداری ، نظیر توصیه ، سفارش و اخذ هرگونه هدیه غیر متعارف و وجه نقد خودداری کرده است.
  4. صبر، بردباری، متانت و تحمل ناملایمات در رسیدگی به نیازهای مراجعین را توفیق الهی و مسئولیت خطیر و افتخار آفرین می دانیم.
  5. رازداری، پرده پوشی و حفظ اسرار بیماران، همکاران و سازمان را بعنوان یک وظیفه اخلاقی و قانونی می دانیم.
  6. از اموال و امکانات موجود که در اختیار داریم به نحو شایسته محافظت و نگهداری نموده و از هرگونه استفاده شخصی خودداری می نمایم.
  7. در جهت ایجاد محیطی سالم، همراه با آرامش، از هر اقدامی که صمیمیّت و اعتماد کارکنان را تضعیف نماید پرهیز می نماییم.
  8. به منظور رعایت حقوق دیگران و اقدام به قانون، از استعمال دخانیات در محیط کار پرهیز می نمائیم.
  9. به منظور رعایت حقوق بیماران به جز در مواردضروری از تلفن همراه در بیمارستان استفاده نمی کنیم.
  10. در حفظ سلامتی خود کوشا هستیم و نکات ایمنی و کنترل عفونت را رعایت می کنیم.

کمیته تعامل با بیمار بیمارستان اردیبهشت