• +98-71-36284821-5

برنامه ریزی جریان مستمر از تصمیم های سیستماتیک می باشد که با دردست داشتن بهترین اطلاعات نسبت به آینده به مرحله اجراء در می آید. ( پیتردراکر )

در زندگی روزانه، هر انسانی به عنوان موجودی که در حصار مسائل و مشکلات زندگی محاصره می باشد فقط با برنامه ریزی و تعیین اهداف مورد نظر و روش دست یابی به آنها درزمان مشخصی اعم از کوتاه مدت می تواند در جهتی صحیح حرکت نموده و از موانع عبور نماید. برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) اصولاً یک نگرش و راه زندگی است که متضمن تعهد به عمل برمبنای اندیشه و تفکر آینده نگر، تصمیم قاطع در اجرای امور منظم و مداوم، و بخشی انفکاک ناپذیر حرکت انسان در طول سال محسوب می گردد ودر سازمان ها هم برنامه ریزی رکن اساسی هرگونه اقدام و حرکتی می باشد. بدون شک بهره گیری از نظرات وافکار دیگران موجب غنای بیشتر سیستم ها وپدیده های اجتماعی است . این امر یعنی مشارکت ٬ بهره مندی از نظرات ومشاوره با دیگران ٬ در سطوح مختلف علمی ویادگیری نقش اساسی در بهبود رویه ها ٬ نوآوری وخلاقیت وزمینه ساز بهبود در بسیاری از مسایل پیش روی سازمانها وجوامع است .با این حال در سازمانها و باروش های موجود در دستگاهها یا به این مقوله توجه نمی شود ویا سازوکار مناسبی برای آن وجود ندارد. برنامه ریزی راهبردی می تواند در ارائه اولویت بندی ودر نتیجه تصمیم گیری برای هر حرکتی وقابلیت اجرایی بودن ویا نبودن آن پاسخ مشخصی را اعلام نموده و امتیاز بندی کند ویا تغییرات سازمان را به ازای اجرای هر تصمیمی بیان داشته ویا عملیات لازم برای تغییرات در سایر موارد وبهبود برایند را بیان نماید. در هرحال بهبود اثر بخشی نظرات وعملیاتی نمودن آنها از دیگر موارد مد نظر می باشد.

برنامه استراتژیک بیمارستان اردیبهشت با مشارکت فعال تمامی کارکنان، مدیران و با برگزاری بیش از ۵۰ ساعت جلسات همفکری و مشارکت تهیه گردیده است که از فعالیت تمام این عزیزان بویژه ریاست محترم بیمارستان و کلیه همکاران که با حمایت همه جانبه خود زمینه تهیه و تکمیل این سند را فراهم نمودند، تشکر و قدر دانی می گردد.

بیانیه رسالت(ماموریت)(MISSION):


ارائه خدمات تشخیصی ، درمانی و مراقبتی فوق تخصصی قلب و عروق ، زنان و زایمان ، ارتوپدی ، چشم ، اورولوژی ، داخلی ، اطفال  ، جراحیهای زیبایی و با بهره گیری از تکنولوژی روز و روش های نوین علمی و با هدف کسب رضایت بیماران و با حفظ ایمنی و ارتقاء مستمر کیفیت

بیانیه دورنما(چشم انداز)(VISSION):


انجام اقدامات درمانی فوق تخصصی منحصربه فرد بااستانداردهای بین المللی وحضورنمونه درمنطقه خاورمیانه

ارزشها و اصول بیمارستان :


 • اجرای استانداردهای اعتبار بخشی
 • ارتقای سطح ایمنی بیماران در جهت تحقق استانداردهای اعتبار بخشی
 • استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های موجود در جهت ارتقاء کیفیت خدمات
 • افزایش کارآیی واثر بخشی فعالیتها و فرایندهای کاری با استفاده از شیوه های مناسب
 • پایش و ارتقای سطح رضایت مشتریان داخلی و خارجی
 • ارتقاء و بروز نگهداشتن سطح دانش کارکنان
 • ایجاد زمینه فرهنگ خلاقیت و نوآوری در بیمارستان
 • استفاده از تکنولوژی نوین جهت ارائه خدمات مطلوب تر به مشتریان داخلی و خارجی
 • حفظ و ارتقای ایمنی کارکنان
 • ارتقا سطح ارائه خدمات درمانی به بیماران بین الملل

اهداف کلان بیمارستان:


 • ارتقا کیفیت و کمیت درمان
 • افزایش ایمنی بیمار
 • ساماندهی منابع انسانی
 • ساماندهی و بهینه سازی تجهیزات
 • افزایش امنیت شغلی و ایمنی کارکنان
 • بهبود و شفاف سازی نظام مالی
 • استقرار و بهبود در مباحث IPD(توریسم درمانی)

اهداف اختصاصی بیمارستان:


۱- افزایش ایمنی بیمار:

 • ارتقاء فرآیند جراحی ایمن و پایش چک لیست از ۷۵٫۳% به ۸۲٫۸% به میزان ۱۰% تا پایان سال ۹۷ در اتاق عمل(جنرال-چشم-لیزیک)
 • ارتقا میزان شاخص رضایت آگاهانه جراحی در بیمارستان به میزان ۲۵% (از ۲۵% به ۵۰%) تا پایان سال ۹۷
 • ارتقا میزان شاخص رضایت آگاهانه بیهوشی به میزان ۲۰% (از صفربه ۲۰%) تا پایان سال ۹۷ در اتاق عمل (جنرال-چشم-لیزیک)
 • ارتقاء فرآیند تحویل شیفت پرستاری بر اساس ۹ راه حل ایمنی بیمار در جهت افزایش ایمنی بیماران در بیمارستان به میزان۱۰%(از ۷۷% به۸۴٫۷%) در سال ۹۷ در بخش ها
 • اجرایی نمودن شناسایی بیمار بر اساس ۹ راه حل ایمنی بیمار در بیمارستان به میزان ۱۰% ( از ۸۹% به ۹۷٫۹%) تا پایان سال ۹۷ در بخش ها
 • ارتقا آگاهی و عملکرد پرسنل از مراقبت های پرستاری قبل، حین و بعد از تزریق داروهای پرخطر(با هشدار بالا) و شناسایی عوارض احتمالی این داروها به میزان ۱۰% (از ۷۵% به ۸۲٫۵ %) در سال ۹۷
 • ارتقاء تجویز آنتی بیوتیک های پرهزینه با فرم های استوارت شیپ به میزان ۵۰% (از ۰% به ۵۰%) در سال ۹۷
 • ارتقاء میزان رعایت بهداشت دست کارکنان درمانی به میزان ۲% (از ۲۸% به ۳۰%) در سال ۹۷

۲- ساماندهی و بهینه سازی تجهیزات :

 • کاهش میزان تولید پسماندعادی به میزان ۵%درشش ماهه دوم سال ۹۷
 • بهینه سازی مصرف آب دربیمارستان به میزان ۱۰%(ازصفربه ۱۰%)تاپایان سال ۹۷

۳- ارتقا کیفیت و کمیت درمان :

 • ارتقا میزان شاخص اثربخشی آموزش به بیمار به میزان ۱۰% (از ۸۷% به ۹۵%) در سال ۹۷
 • ارتقا گزارش دهی عفونت های بیمارستانی به میزان ۰٫۲% (از ۰٫۷% به ۰٫۹%) در سال ۹۷
 • افزایش اثربخشی آموزش به بیمار به میزان ۵% تا پایان سال ۹۷ (اثربخشی آموزش از ۸۷% به ۹۲%) (آموزش پیشگیری ازفشارخون ،سرطان،دیابت )