برنامه حضور پزشکان بخش قلب و عروق بدین شرح می باشد:

پزشک
تخصص
روز حضور
ساعت حضور
دکترحمیدی
شنبه
11
دکتر حمیدی
یک شنبه
11
دکتر محمد حسن نعمتی
فوق تخصص جراحی قلب
دوشنبه
10
دکترحمیدی
دوشنبه
11
دکتر پورغلامی
سه شنبه
13
دکتر حامد قدوسی جوهری
متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی عروق
سه شنبه
15
دکتر پورغلامی
چهارشنبه
13
دکتر محمد حسن نعمتی
فوق تخصص جراحی قلب
پنج شنبه
10
دکتر دکتر ضمیریان
کاردیولوژیست
پنج شنبه
12
دکتر دکتر ضمیریان
کاردیولوژیست
جمعه
12