Previous slide
Next slide
1. تریاژ
  •  براساس سیستم اولویت‌بندی جهت مدیریت پذیرش مادران باردار، این اتاق در ورودی ‏بخش زایشگاه قرار داده شده است. براساس این سیستم با ایجاد تسهیلات پیشرفته هر ‏مادر بارداری به راحتی در حداقل زمان ممکن به تشخیص و درمان دسترسی پیدا ‏می‌کند.‏
  • • اقدامات صورت گرفته در اتاق ترپاژ: چک نوار قلب جنین، تست‌های تخصصی جهت ‏تشخیص پارگی زودرس کیسه آب جنین و معاینه داخلی در صورت لزوم انجام ‏می‌شود.‏ ‏
  • ‏• ‏ کلیه خدمات ارائه شده به مادران باردار و تجویز داروهای توصیه شده در بارداری طبق ‏دستور و مشورت با پزشک متخصص زنان و زایمان صورت می‌گیرد.‏
2. (Labor Delivery Room) LDR
3. اتاق زایمان در آب

اتاقی با وان بزرگ در بخش زایشگاه که در صورت تمایل خانم‌های باردار جهت کاهش دردهای ‏زایمانی و کاهش استرس ایشان در زمان شروع درد استفاده می‌گردد. این وان با رعایت کلیه ‏موارد بهداشتی و کنترل عفونت قابل استفاده می‌باشد. آب با کاهش حس وزن به مادر در جهت ‏پیشرفت دردهای زایمان کمک می‌کند. آب درمانی سبب کاهش فشار خون و آزادسازی ‏اندورفین ‏Endorphin‏ (هورمون کاهش دهنده درد) و در نتیجه کاهش درد مادر می‌گردد.‏

4. اتاق عمل و ریکاوری بخش زایشگاه: ‏

جهت جلوگیری از اتلاف وقت برای سزارین اورژانسی در بخش زایشگاه اتاق عمل استانداردی ‏با کلیه تجهیزات تعبیه شده است. چنانچه بیماری به علت عدم پیشرفت در پروسه زایمان نیاز ‏به جراحی پیدا کند، با حضور متخصص بیهوشی، تکنسین بیهوشی و تکنسین اتاق عمل توسط ‏متخصص زنان مربوطه سزارین انجام می‌شود و پس ازاتمام عمل سزارین مادر و نوزاد به اتاق ‏ریکاوری جهت مراقبت پس از بیهوشی منتقل می شوند.‏

5. اتاق مراقبت مادران باردار نیازمند توجه ویژه

در این اتاق بیماران باردار در هر سن بارداری که نیازمند به مراقبت و بررسی بیشتر داشته ‏باشند تحت نظر قرار می‌گیرند. این اتاق‌ها جهت مادران باردار مشکوک به مسمومیت بارداری، ‏کنترل دیابت بارداری یا خونریزی واژینال یا خطر پاره شدن کیسه آب یا دردهای زودرس ‏زایمانی یا کاهش حرکات جنین و… در نظر گرفته شده است که هدف کاهش مرگ‌ و میر ناشی ‏از عوارض زایمان می‌باشد.‏