بخش زایشگاه
advanced divider

نام بخش:زایشگاه

 هدف اختصاصی این بخش کاهش میزان سزارین غیرضروری و ترویج زایمان طبیعی کم درد یا بی‌درد و ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی در فوریت‌های مامایی و زایمان است.

در این بخش هر مادر باردار، در هر زمان از بارداری و تا ۴۲ روز پس از زایمان با هر وضعیتی از سلامتی می‌تواند مراجعه کند و خدمات اثربخشی و کارآمد دریافت کند.

  • لازم به ذکر است خدمات پس از بارداری و زایمان مربوط به کسانی می‌شود که در بیمارستان اردیبهشت دریافت خدمت شده باشند.

صفحه اینستاگرام