بخش زایشگاه
advanced divider

زایشگاه

نام بخش:زایشگاه

زایشگاه

نام بخش:زایشگاه

اتاق ها

   • اتاق های زایشگاه
   • ‏1.‏ تریاژ
   • ‏2.‏ تعداد 4 ‏‎(Labor Delivery Room) LDR ‎‏ ‏
   • 3. اتاق زایمان در آب ‏
   • ‏4.‏ اتاق عمل زایشگاه و ریکاوری
   • 5. مراقبت مادران باردار نیازمند توجه ویژه
   • ‏تریاژ
   • ‏‏ براساس سیستم اولویت‌بندی جهت مدیریت پذیرش مادران باردار، این اتاق در ورودی ‏بخش زایشگاه قرار داده شده است. براساس این سیستم با ایجاد تسهیلات پیشرفته هر ‏مادر بارداری به راحتی در حداقل زمان ممکن به تشخیص و درمان دسترسی پیدا ‏می‌کند.‏
   • • اقدامات صورت گرفته در اتاق ترپاژ: چک نوار قلب جنین، تست‌های تخصصی جهت ‏تشخیص پارگی زودرس کیسه آب جنین و معاینه داخلی در صورت لزوم انجام ‏می‌شود.‏ ‏
   • ‏• ‏ کلیه خدمات ارائه شده به مادران باردار و تجویز داروهای توصیه شده در بارداری طبق ‏دستور و مشورت با پزشک متخصص زنان و زایمان صورت می‌گیرد.‏
   • اتاق‎(Labor Delivery Room) LDR ‎‏ :‏
   • • هر اتاق مجهز به آخرین تجهیزات پیشرفته درمانی و رفاهی جهت زایمان طبیعی و همراه بیمار ‏می‌باشد.‏
   • • اتاق‌های زایمان در بیمارستان اردیبهشت به صورت تک نفره طراحی‌شده‌اند.‏
   • • در بخش ورودی اتاق، محل اسکراب دست پرسنل و پزشک تعبیه شده است.
   • • اتاق مجهز به تخت مناسب جهت تغییر کاربری به وضعیت زایمان تخت ‏‎ LDRمی‌باشد به این ‏صورت بیمار نیاز به تغییر اتاق و تخت ندارد.‏
   • • همچنین مجهز به مانیتورینگ مداوم مادر از نظر پایش ضربان قلب، فشار خون و میزان اکسیژن ‏خون می‌باشد.‏
   • • مجهز به مانیتورینگ جنین ‏Fetal monitoring‏ جهت پایش مداوم ضربان و نوسانات قلبی ‏جنین همزمان با انقباضات رحم و تعداد حرکت جنین می باشد.
   • • چراغ سیالتیک نور مناسب جهت معاینه، زایمان و زدن بخیه را فراهم می‌کند. ‏
   • • هر اتاق تجهیز شده به اکسیژن مرکزی، ساکشن مرکزی و کمد دارویی ضروری جهت اقدام به ‏زایمان طبیعی بدون درد (‏Epidoral‏) بی‌حسی اپی دروال یا نخاعی و کپسول گاز انتونکس (جهت ‏کاهش درد زایمان در مراحل زایمان) و وارمر ویژه مادران برای تسکین دردهای زایمان و ایجاد حس ‏آرامش در مادر.‏
   • • هنگام تولد نوزاد آهنگ های شاد و تولد پخش شده و در صورت تمایل پس از اتمام زایمان و به ‏ثبات رسیدن وضعیت مادر و نوزاد می‌توانند با گوشی شخصی فیلم و عکس یادگاری داشته باشند. ‏
   • • کنار مادر تخت نوزاد که شامل گرم کننده تابشی (‏warmer‏) و اکسیژن مرکزی تعبیه شده است. ‏
   • • در کنار تمام وسایل درمانی فضای اتاق، محل مناسبی برای استراحت همراه بیمار شامل یخچال، ‏کمد، سرویس بهداشتی و حمام می‌باشد. ‏
   • • در مراحل زایمان، همراه آموزش‌دیده (غالباً پدرانی که در کلاسهای آموزشی شرکت کردند) ‏می‌توانند حضور داشته باشند.‏
   • اتاق زایمان در آب: ‏
   • اتاقی با وان بزرگ در بخش زایشگاه که در صورت تمایل خانم‌های باردار جهت کاهش دردهای ‏زایمانی و کاهش استرس ایشان در زمان شروع درد استفاده می‌گردد. این وان با رعایت کلیه ‏موارد بهداشتی و کنترل عفونت قابل استفاده می‌باشد. آب با کاهش حس وزن به مادر در جهت ‏پیشرفت دردهای زایمان کمک می‌کند. آب درمانی سبب کاهش فشار خون و آزادسازی ‏اندورفین ‏Endorphin‏ (هورمون کاهش دهنده درد) و در نتیجه کاهش درد مادر می‌گردد.‏
   • اتاق عمل و ریکاوری بخش زایشگاه: ‏ ‏
   • جهت جلوگیری از اتلاف وقت برای سزارین اورژانسی در بخش زایشگاه اتاق عمل استانداردی ‏با کلیه تجهیزات تعبیه شده است. چنانچه بیماری به علت عدم پیشرفت در پروسه زایمان نیاز ‏به جراحی پیدا کند، با حضور متخصص بیهوشی، تکنسین بیهوشی و تکنسین اتاق عمل توسط ‏متخصص زنان مربوطه سزارین انجام می‌شود و پس ازاتمام عمل سزارین مادر و نوزاد به اتاق ‏ریکاوری جهت مراقبت پس از بیهوشی منتقل می شوند.‏
   • اتاق مراقبت مادران باردار نیازمند توجه ویژه: ‏
   • در این اتاق بیماران باردار در هر سن بارداری که نیازمند به مراقبت و بررسی بیشتر داشته ‏باشند تحت نظر قرار می‌گیرند. این اتاق‌ها جهت مادران باردار مشکوک به مسمومیت بارداری، ‏کنترل دیابت بارداری یا خونریزی واژینال یا خطر پاره شدن کیسه آب یا دردهای زودرس ‏زایمانی یا کاهش حرکات جنین و… در نظر گرفته شده است که هدف کاهش مرگ‌ و میر ناشی ‏از عوارض زایما

اتاق ها

 • اتاق های زایشگاه
 • ‏1.‏ تریاژ
 • ‏2.‏ تعداد 4 ‏‎(Labor Delivery Room) LDR ‎‏ ‏
 • 3. اتاق زایمان در آب ‏
 • ‏4.‏ اتاق عمل زایشگاه و ریکاوری
 • 5. مراقبت مادران باردار نیازمند توجه ویژه
 • ‏تریاژ
 • ‏‏ براساس سیستم اولویت‌بندی جهت مدیریت پذیرش مادران باردار، این اتاق در ورودی ‏بخش زایشگاه قرار داده شده است. براساس این سیستم با ایجاد تسهیلات پیشرفته هر ‏مادر بارداری به راحتی در حداقل زمان ممکن به تشخیص و درمان دسترسی پیدا ‏می‌کند.‏
 • • اقدامات صورت گرفته در اتاق ترپاژ: چک نوار قلب جنین، تست‌های تخصصی جهت ‏تشخیص پارگی زودرس کیسه آب جنین و معاینه داخلی در صورت لزوم انجام ‏می‌شود.‏ ‏
 • ‏• ‏ کلیه خدمات ارائه شده به مادران باردار و تجویز داروهای توصیه شده در بارداری طبق ‏دستور و مشورت با پزشک متخصص زنان و زایمان صورت می‌گیرد.‏
 • اتاق‎(Labor Delivery Room) LDR ‎‏ :‏
 • • هر اتاق مجهز به آخرین تجهیزات پیشرفته درمانی و رفاهی جهت زایمان طبیعی و همراه بیمار ‏می‌باشد.‏
 • • اتاق‌های زایمان در بیمارستان اردیبهشت به صورت تک نفره طراحی‌شده‌اند.‏
 • • در بخش ورودی اتاق، محل اسکراب دست پرسنل و پزشک تعبیه شده است.
 • • اتاق مجهز به تخت مناسب جهت تغییر کاربری به وضعیت زایمان تخت ‏‎ LDRمی‌باشد به این ‏صورت بیمار نیاز به تغییر اتاق و تخت ندارد.‏
 • • همچنین مجهز به مانیتورینگ مداوم مادر از نظر پایش ضربان قلب، فشار خون و میزان اکسیژن ‏خون می‌باشد.‏
 • • مجهز به مانیتورینگ جنین ‏Fetal monitoring‏ جهت پایش مداوم ضربان و نوسانات قلبی ‏جنین همزمان با انقباضات رحم و تعداد حرکت جنین می باشد.
 • • چراغ سیالتیک نور مناسب جهت معاینه، زایمان و زدن بخیه را فراهم می‌کند. ‏
 • • هر اتاق تجهیز شده به اکسیژن مرکزی، ساکشن مرکزی و کمد دارویی ضروری جهت اقدام به ‏زایمان طبیعی بدون درد (‏Epidoral‏) بی‌حسی اپی دروال یا نخاعی و کپسول گاز انتونکس (جهت ‏کاهش درد زایمان در مراحل زایمان) و وارمر ویژه مادران برای تسکین دردهای زایمان و ایجاد حس ‏آرامش در مادر.‏
 • • هنگام تولد نوزاد آهنگ های شاد و تولد پخش شده و در صورت تمایل پس از اتمام زایمان و به ‏ثبات رسیدن وضعیت مادر و نوزاد می‌توانند با گوشی شخصی فیلم و عکس یادگاری داشته باشند. ‏
 • • کنار مادر تخت نوزاد که شامل گرم کننده تابشی (‏warmer‏) و اکسیژن مرکزی تعبیه شده است. ‏
 • • در کنار تمام وسایل درمانی فضای اتاق، محل مناسبی برای استراحت همراه بیمار شامل یخچال، ‏کمد، سرویس بهداشتی و حمام می‌باشد. ‏
 • • در مراحل زایمان، همراه آموزش‌دیده (غالباً پدرانی که در کلاسهای آموزشی شرکت کردند) ‏می‌توانند حضور داشته باشند.‏
 • اتاق زایمان در آب: ‏
 • اتاقی با وان بزرگ در بخش زایشگاه که در صورت تمایل خانم‌های باردار جهت کاهش دردهای ‏زایمانی و کاهش استرس ایشان در زمان شروع درد استفاده می‌گردد. این وان با رعایت کلیه ‏موارد بهداشتی و کنترل عفونت قابل استفاده می‌باشد. آب با کاهش حس وزن به مادر در جهت ‏پیشرفت دردهای زایمان کمک می‌کند. آب درمانی سبب کاهش فشار خون و آزادسازی ‏اندورفین ‏Endorphin‏ (هورمون کاهش دهنده درد) و در نتیجه کاهش درد مادر می‌گردد.‏
 • اتاق عمل و ریکاوری بخش زایشگاه: ‏ ‏
 • جهت جلوگیری از اتلاف وقت برای سزارین اورژانسی در بخش زایشگاه اتاق عمل استانداردی ‏با کلیه تجهیزات تعبیه شده است. چنانچه بیماری به علت عدم پیشرفت در پروسه زایمان نیاز ‏به جراحی پیدا کند، با حضور متخصص بیهوشی، تکنسین بیهوشی و تکنسین اتاق عمل توسط ‏متخصص زنان مربوطه سزارین انجام می‌شود و پس ازاتمام عمل سزارین مادر و نوزاد به اتاق ‏ریکاوری جهت مراقبت پس از بیهوشی منتقل می شوند.‏
 • اتاق مراقبت مادران باردار نیازمند توجه ویژه: ‏
 • در این اتاق بیماران باردار در هر سن بارداری که نیازمند به مراقبت و بررسی بیشتر داشته ‏باشند تحت نظر قرار می‌گیرند. این اتاق‌ها جهت مادران باردار مشکوک به مسمومیت بارداری، ‏کنترل دیابت بارداری یا خونریزی واژینال یا خطر پاره شدن کیسه آب یا دردهای زودرس ‏زایمانی یا کاهش حرکات جنین و… در نظر گرفته شده است که هدف کاهش مرگ‌ و میر ناشی ‏از عوارض زایما

توصیه های لازم

 • توصیه های لازم جهت مراجعه به بیمارستان:‏
 • ‏1.‏ در صورت کاهش یا نداشتن حرکات جنین
 • ‏2.‏ ‏ در صورت ورم دست و پا (به خصوص یک طرفه)‏
 • ‏3.‏ ‏ لکه بینی و خونریزی
 • ‏4.‏ ‏ آبریزش یا خیس شدن ناگهانی
 • ‏5.‏ ‏ دردهای زودرس زایمانی
 

توصیه های لازم

 • توصیه های لازم جهت مراجعه به بیمارستان:‏
 • ‏1.‏ در صورت کاهش یا نداشتن حرکات جنین
 • ‏2.‏ ‏ در صورت ورم دست و پا (به خصوص یک طرفه)‏
 • ‏3.‏ ‏ لکه بینی و خونریزی
 • ‏4.‏ ‏ آبریزش یا خیس شدن ناگهانی
 • ‏5.‏ ‏ دردهای زودرس زایمانی
 

کلاس ها

  • کلاس‌های آموزش بارداری:‏
  • ‏ این کلاسها جهت آموزش و بالا بردن سطح آگاهی مادران باردار تشکیل شده است.‏
  • ‏ مطالب آموزشی شامل:‏
  • ‏1.‏ آشنایی با مزایای زایمان طبیعی
  • ‏2.‏ ‏ آشنایی با محیط زایشگاه و کاهش استرس
  • ‏3.‏ ‏ توضیح روند زایمان طبیعی
  • ‏4.‏ ‏ تغذیه در دوران بارداری و پس از آن
  • ‏5.‏ ‏ آموزش مراقبت از نوزاد و شیردهی
  • ‏6.‏ ‏ مراقبت‌های حین بارداری و پس از زایمان
  • ‏7.‏ ‏ آموزش ورزش‌های مناسب دوران بارداری و پس از آن
  • ‏8.‏ ‏ آموزش تکنیک‌های تنفسی در حین زایمان
  • ‏9.‏ ‏ آموزش نحوه انجام آروماتراپی ‏Aromatherapy‏ (رایحه درمانی و موسیقی درمانی)‏
   
  • کلاس‌های بارداری در بیمارستان:‏
  • ‏ ورود مادران باردار به این کلاس‌ها از هفته ۲۰ بارداری به بعد می‌باشد.‏
  • تشکیل این کلاس‌ها از شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰ می‌باشند.‏
  • در صورت تمایل می‌توانند در جلسات ترجیحاً همسر یا فردی که در هنگام زایمان کنار مادر ‏حضور دارد شرکت نماید‎.‎

کلاس ها

  • کلاس‌های آموزش بارداری:‏
  • ‏ این کلاسها جهت آموزش و بالا بردن سطح آگاهی مادران باردار تشکیل شده است.‏
  • ‏ مطالب آموزشی شامل:‏
  • ‏1.‏ آشنایی با مزایای زایمان طبیعی
  • ‏2.‏ ‏ آشنایی با محیط زایشگاه و کاهش استرس
  • ‏3.‏ ‏ توضیح روند زایمان طبیعی
  • ‏4.‏ ‏ تغذیه در دوران بارداری و پس از آن
  • ‏5.‏ ‏ آموزش مراقبت از نوزاد و شیردهی
  • ‏6.‏ ‏ مراقبت‌های حین بارداری و پس از زایمان
  • ‏7.‏ ‏ آموزش ورزش‌های مناسب دوران بارداری و پس از آن
  • ‏8.‏ ‏ آموزش تکنیک‌های تنفسی در حین زایمان
  • ‏9.‏ ‏ آموزش نحوه انجام آروماتراپی ‏Aromatherapy‏ (رایحه درمانی و موسیقی درمانی)‏
   
  • کلاس‌های بارداری در بیمارستان:‏
  • ‏ ورود مادران باردار به این کلاس‌ها از هفته ۲۰ بارداری به بعد می‌باشد.‏
  • تشکیل این کلاس‌ها از شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰ می‌باشند.‏
  • در صورت تمایل می‌توانند در جلسات ترجیحاً همسر یا فردی که در هنگام زایمان کنار مادر ‏حضور دارد شرکت نماید‎.‎
Previous slide
Next slide
موقعیت مکانی بخش

طبقه سوم ساختمان الحاقی بیمارستان

مسئول علمی بخش

سرکار خانم فریده عسکری

(متخصص زنان و زایمان دارای بورد تخصصی

سوپروایزر بخش

 ‏سرکار خانم عاطفه نوروزی

سرپرستار

سرکار خانم رعنا معینی ‏ ‏‎ ‎

مدرک: 

لیسانس مامایی

سابقه کار:

2 سال پرسنل بیمارستان برازجان

11 سال پرسنل بخش زنان و زایمان بیمارستان اردیبهشت

9 سال  سرپرستار بخش زایشگاه بیمارستان اردیبهشت

تعداد پرسنل

ماما :10 نفر

کمک بهیار: 1 نفر

منشی: 1 نفر

خدمات:1 نفر

نام بخش:زایشگاه

 هدف اختصاصی این بخش کاهش میزان سزارین غیرضروری و ترویج زایمان طبیعی کم درد یا بی‌درد و ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی در فوریت‌های مامایی و زایمان است.

در این بخش هر مادر باردار، در هر زمان از بارداری و تا ۴۲ روز پس از زایمان با هر وضعیتی از سلامتی می‌تواند مراجعه کند و خدمات اثربخشی و کارآمد دریافت کند.

 • لازم به ذکر است خدمات پس از بارداری و زایمان مربوط به کسانی می‌شود که در بیمارستان اردیبهشت دریافت خدمت شده باشند.

صفحه اینستاگرام