کلاس آموزشی کنترل دخانیات

این رویداد منقضی شده است.

کلاس آموزشی کنترل دخانیات

مدرس:جناب آقای رضایی

گروه هدف: پرسنل غیر درمان