کلاس آموزشی هموویژلانس

کلاس آموزشی هموویژلانس

مدرسان: سرکار خانم دکتر کسرائیان و جناب آقای غلامی

گروه هدف:پرسنل درمان