بخش جراحی کودکان

advanced divider

بخش جراحی کودکان

نام بخش:جراحی کودکان

بخش جراحی کودکان

نام بخش:جراحی کودکان

تجهیزات

    • تجهیزات بخش‏
    • برانکارد اکسیژن دار حمل کودک
    • ترالی اورژانس
    • وارمر اکسیژن‌دار حمل نوزاد
    • نبولایزر
    • ویلچر
    • واکر
    • عصا
    • ساکشن
    • دستگاه دی سی شوک
    • اینفیوژن پمپ
    • سرنگ پمپ
    • دستگاه ترمومتر
    • دستگاه چک قند خون
    • لارنگوسکوپ
    • دستگاه فشارسنج
    • مانیتور قلبی دیواری
    • مانیتور پرتابل
    • پالس اکسی متری

تجهیزات

  • تجهیزات بخش‏
  • برانکارد اکسیژن دار حمل کودک
  • ترالی اورژانس
  • وارمر اکسیژن‌دار حمل نوزاد
  • نبولایزر
  • ویلچر
  • واکر
  • عصا
  • ساکشن
  • دستگاه دی سی شوک
  • اینفیوژن پمپ
  • سرنگ پمپ
  • دستگاه ترمومتر
  • دستگاه چک قند خون
  • لارنگوسکوپ
  • دستگاه فشارسنج
  • مانیتور قلبی دیواری
  • مانیتور پرتابل
  • پالس اکسی متری
 •  

خدمات

 • خدمات قابل ارائه در این بخش:‏
 • مشاوره: در صورت نیاز به مشاوره با سایر سرویس‌های درمانی تلفنی با پزشک مورد نظر هماهنگ می‌شود که بیمار را ویزیت کند.
 • روانشناس: در بیماران قطع عضو و دو جنسیتی و بیمارانی که مشکلات رفتاری دارند کارشناس روانشناس بیمارستان کودکان را ویزیت می‌کند و راهکارهای مناسب ارائه می‌دهند و در صورت نیاز روانپزشک بیماران را ویزیت می‌کند
 • هر شش ماه دکتر علم متخصص کلیه و مجاری ادرار از خارج از کشور تشریف می‌آورند و به همراه پروفسور فروتن در بیمارستان اردیبهشت بیماران اکستروفی مثانه از سراسر ایران را تحت عمل جراحی و ویزیت قرار می‌دهند.
 • عمل‌های جراحی که در بخش کودکان بیمارستان اردیبهشت انجام می‌شود شامل:
 • عمل‌های جراحی که در بخش کودکان بیمارستان اردیبهشت انجام می‌شود شامل:
 • انواع جراحی‌های ترمیمی جهت ناهنجاری‌های مادرزادی Congenitalia anomaly
 • ناهنجاری‌های گوارشی شامل آترزی مری، آترزی کیسه صفرا و ….
 • اختلالات عصبی حرکتی روده بزرگ مانند هیشپرونگ
 • ناهنجاری‌های مادرزادی دستگاه تناسلی ادراری: عدم نزول بیضه (hypospadias) – دریچه خلفی مجرای ادراری و ….
 • انواع اختلالات اسکلتی-استخوانی شامل دررفتگی مفصل ران مادرزادی- انحراف زانو به داخل یا خارج و…
 • انواع شکستگی
 • اپاندکتومی (عمل عفونت آپاندیس)
 • قطع عضو و پیوند اعضا
 • زمین خوردگی
 • عمل برداشتن سنگ و کیسه صفرا
 • جراحی‌های روده
 • انگشت اضافه و انگشت‌های چسبیده
 • انواع تومورهای شکمی
 • آتروفی مثانه (Atrophy Bladder)
 • بیلیاری آترزیا (Biliary atresia)
 • انحراف ستون فقرات
 • ترمیم اعضای قطع شده
 • انواع فتق (شکمی، کشاله ران)
 • عمل‌های دو جنسیتی (Ambigus genitalia)
 

خدمات

 • خدمات قابل ارائه در این بخش:‏
 • مشاوره: در صورت نیاز به مشاوره با سایر سرویس‌های درمانی تلفنی با پزشک مورد نظر هماهنگ می‌شود که بیمار را ویزیت کند.
 • روانشناس: در بیماران قطع عضو و دو جنسیتی و بیمارانی که مشکلات رفتاری دارند کارشناس روانشناس بیمارستان کودکان را ویزیت می‌کند و راهکارهای مناسب ارائه می‌دهند و در صورت نیاز روانپزشک بیماران را ویزیت می‌کند
 • هر شش ماه دکتر علم متخصص کلیه و مجاری ادرار از خارج از کشور تشریف می‌آورند و به همراه پروفسور فروتن در بیمارستان اردیبهشت بیماران اکستروفی مثانه از سراسر ایران را تحت عمل جراحی و ویزیت قرار می‌دهند.
 • عمل‌های جراحی که در بخش کودکان بیمارستان اردیبهشت انجام می‌شود شامل:
 • عمل‌های جراحی که در بخش کودکان بیمارستان اردیبهشت انجام می‌شود شامل:
 • انواع جراحی‌های ترمیمی جهت ناهنجاری‌های مادرزادی Congenitalia anomaly
 • ناهنجاری‌های گوارشی شامل آترزی مری، آترزی کیسه صفرا و ….
 • اختلالات عصبی حرکتی روده بزرگ مانند هیشپرونگ
 • ناهنجاری‌های مادرزادی دستگاه تناسلی ادراری: عدم نزول بیضه (hypospadias) – دریچه خلفی مجرای ادراری و ….
 • انواع اختلالات اسکلتی-استخوانی شامل دررفتگی مفصل ران مادرزادی- انحراف زانو به داخل یا خارج و…
 • انواع شکستگی
 • اپاندکتومی (عمل عفونت آپاندیس)
 • قطع عضو و پیوند اعضا
 • زمین خوردگی
 • عمل برداشتن سنگ و کیسه صفرا
 • جراحی‌های روده
 • انگشت اضافه و انگشت‌های چسبیده
 • انواع تومورهای شکمی
 • آتروفی مثانه (Atrophy Bladder)
 • بیلیاری آترزیا (Biliary atresia)
 • انحراف ستون فقرات
 • ترمیم اعضای قطع شده
 • انواع فتق (شکمی، کشاله ران)
 • عمل‌های دو جنسیتی (Ambigus genitalia)
 

پزشکان همکار

   • پزشکان همکار
   • پروفسور دکتر حمیدرضا فروتن
   • دکتر امید لیاقت
   • دکتر منیرالدین دبیری
   • دکترمهرداد تنگستانی
   • دکتر حمید یوسفی
   • دکتر کاظم چابک
   • دکتر معین الدین قطبی
   • دکتر ناصر افشین
   • دکتر احد یوسفی
   • دکتر جواد دهقانی
   • دکتر محمد عیسایی
   • دکتر امیررضا وثوقی
   • دکتر محمد حسن هاشمی زاده
   • دکتر قدوسی
    

پزشکان همکار

   • پزشکان همکار
   • پروفسور دکتر حمیدرضا فروتن
   • دکتر امید لیاقت
   • دکتر منیرالدین دبیری
   • دکترمهرداد تنگستانی
   • دکتر حمید یوسفی
   • دکتر کاظم چابک
   • دکتر معین الدین قطبی
   • دکتر ناصر افشین
   • دکتر احد یوسفی
   • دکتر جواد دهقانی
   • دکتر محمد عیسایی
   • دکتر امیررضا وثوقی
   • دکتر محمد حسن هاشمی زاده
   • دکتر قدوسی
    
Previous slide
Next slide
موقعیت مکانی بخش

طبقه چهارم ساختمان الحاقی بیمارستان

مسئول علمی بخش

جناب آقای پروفسور دکتر حمیدرضا فروتن

 (فوق تخصص جراحی کودکان)

سوپروایزر بخش

سرکار خانم عاطفه نوروزی

سرپرستار

سرکار خانم مریم خواجوی ‏ ‏‎ ‎

مدرک: 

لیسانس پرستاری

سابقه کار:

۲ سال بخش اطفال نمازی

۲ سال بخش داخلی MRI 

۵ سال پرسنل بخش ۳ غربی بیمارستان اردیبهشت

۱ سال سرپرستار بخش جراحی اطفال بیمارستان اردیبهشت

تعداد پرسنل

پرستار :9 نفر

کمک بهیار: 1 نفر

منشی: 1 نفر

خدمات:1 نفر

نام بخش:جراحی کودکان