تعرفه های جراحی

advanced divider
ردیف
عناوین جراحی
قیمت به دلار
1
تعویض مفصل یک زانو
3000 دلار
2
تعویض مفصل دو زانو
5000 دلار
3
دیسک کمر
1800 دلار
4
آنژیوگرافی
700 الی 800 دلار
5
آنژیوپلاستی
1000 دلار
6
عمل قلب باز(CABG)
4800 الی 5300 دلار
7
عمل PRK نوع یک
700 الی 800 دلار
8
عمل PRK نوع دو
930 الی 1000 دلار
9
فمتولیزیک
1000 الی 1200 دلار
10
آب مروارید( یک چشم بدون هزینه لنز)
1000 دلار
11
شبکیه
1500 دلار
12
اسلیو معده
1700 دلار
13
بای پس معده
2100 دلار
14
تزریق یک چشم
160 دلار
15
تزریق دو چشم
200 دلار