برنامه درمانگاه اردیبهشت

advanced divider

برنامه کامل درمانگاه

پزشک
ساعت
تخصص
دکتر محمد عیسایی
9 صبح
جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
دکتر فرشید وکیلی
11صبح
جراح و متخصص بیماری های زنان و زایمان
دکتر کیوان رهبری
9 صبح
متخصص ارتوپدی
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر محمد عیسایی
9
جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
دکتر علیرضا مکارم
10
جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر حسین اشرف
8
جراح و متخصص چشم
دکتر محمد حسن نعمتی
10
فوق تخصص جراحی قلب
دکتر پویان دهقانی
11
متخصص قلب و عروق
دکتر فرشید وکیلی
11
جراح و متخصص بیماری های زنان و زایمان
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر محمد عیسایی
9
متخصص جراحی مغز و ستون فقرات
دکتر داریوش ابطحیان
9
متخصص جراح چشم فوق تخصص جراحی شبکیه، ویتره و لیزر
دکتر امید لیاقت
10
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
دکتر علیرضا مکارم
10
متخصص قلب و عروق
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر محمد عیسایی
9
متخصص جراحی مغز و ستون فقرات
دکتر داریوش ابطحیان
9
متخصص جراح چشم فوق تخصص جراحی شبکیه، ویتره و لیزر
دکتر رامین صلوتی
10
متخصص چشم پزشکی
دکتر فرشید وکیلی
11
جراح و متخصص بیماری های زنان و زایمان
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر حامد قدوسی جوهری
8
متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی عروق
دکتر محمد حسن نعمتی
10
فوق تخصص جراحی قلب
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر حسین اشرف
8
جراح و متخصص چشم فلوشیپ شبکیه ، ویتره و جراحی های لیزری چشم
دکتر رامین صلوتی
10
متخصص چشم پزشکی
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر محمد حسین آراد
14
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
دکتر سید منیر الدین دبیری
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر امید لیاقت
16
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
دکتر پویان دهقانی
16
متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر حمید رضا فروتن
18
فوق تخصص جراحی کودکان
دکتر مژده دستغیب
18
متخصص کودکان و نوزدان و همیوپتی
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر مهرداد تنگستانی
14
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر محمد حسین آراد
14
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
دکتر پویان دهقانی
16
متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر محسن عندلیب
15
متخصص جراحی عمومی
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر محمد حسین آراد
14
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
دکتر سید منیر الدین دبیری
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر مژده دستغیب
16
متخصص کودکان و نوزدان و همیوپتی
دکتر حمید رضا فروتن
16
فوق تخصص جراحی کودکان
دکتر تولایی
18
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر محمد حسین آراد
14
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
دکتر حامد قدوسی جوهری
15
متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی عروق
دکتر مهرداد تنگستانی
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر پویان دهقانی
16
متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر محسن عندلیب
15
متخصص جراحی عمومی
پزشک
ساعت
تخصص
دکتر محمد حسین آراد
14
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
دکتر سید منیر الدین دبیری
16
متخصص و جراح ارتوپدی
دکتر امید لیاقت
16
متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی میکروسکوپی
دکتر پویان دهقانی
16
متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
دکتر حمید رضا فروتن
16
فوق تخصص جراحی کودکان
دکتر مهرداد تنگستانی
16
متخصص و جراح ارتوپدی
قلب
داخلی
بیهوشی
ساعت 12
ساعت 11 - 13
ساعت 10:30 - 13
قلب
داخلی
بیهوشی
ساعت 11
ساعت 11 - 13
ساعت 10:30 - 13
قلب
داخلی
بیهوشی
ساعت 8
ساعت 11 - 13
ساعت 10:30 - 13
قلب
داخلی
بیهوشی
ساعت 11
ساعت 11 - 13
ساعت 10:30 - 13
قلب
داخلی
بیهوشی
ساعت 8
ساعت 11 - 13
ساعت 10:30 - 13
قلب
داخلی
بیهوشی
ساعت 12
ساعت 11 - 13
ساعت 10:30 - 13
قلب
داخلی
بیهوشی
ساعت 12
---------------
ساعت 10:30 - 13
ساعت 8 صبح الی 10 صبح
ساعت 8 صبح الی 10 صبح