نام بخش:٣غربی(جراحی زيبايی،جراحی كولوركتال ،عمل های جراحی معده و بخش داخلی)

واقع در طبقه سون بيمارستان ،ضلع غربی(سمت راست)


شماره بيمارستان :5-36284821

تلفن داخلی:٢٤٧-٢٤٦
مسئول علمی:جناب اقای دكتر معين الدين قطبی
سوپروايزر بخش:سركار خانم مهرناز ظفرمند
سرپرستار:سركار خانم سارا توان

تعداد تخت: 20عدد

خدماتی که در این بخش ارائه می‌شود :

١-پذيرش بيماران اورژانسی از اتفاقات بيمارستان شامل بيماران :
•بيماران داخلی شامل امبولی ،مشكلات كليه ،نومونيا ،خونريزی گوارشی
•اپانديس
•سنگ صفرا
•مشكلات ادراری
•مشكلات روده ای

٢-پذيرش بيماران غير اورژانسی از واحد امادگی قبل از عمل بيماران شامل:
•جراحی های اسليو و بای پس معده
•جراحی های زيبايی شكم و سينه
•جراحی های سرطان روده
•جراحی سنگ صفرا
•جراحی های سنگ كليه و پروستات

تیم پزشکی

دكتر معين الدين قطبی

متخصص اورولوژی

 

 

 

خانم سارا توانا

دوسال اتفاقات بيمارستان سعادتشهر

١٢سال بخش جراحی بيمارستان ارديبهشت 

٨سال دياليز بيمارستان ارديبهشت 

٤سال مسول بخش جراحی

خانم مهرناز ظفرمند

 

 

 

 

Hospital and emergency room medical care facility building.
Doctor visiting patient and explains the diagnosis of the disease in cartoon flat illustration vector isolated in white background
تعداد تخت
0
تعداد کمک بهیار
0
تعداد پرسنل
0

امکانات بخش

عدد
0

تخت فعال بزرگسالان که شامل مردان و زنان

می­باشد

عدد
0

اتاق خصوصی شامل تخت بيمارستانی كنترل دار سه تكه،كاناپه تخت شو جهت استفاده همرا،سرويس بهداشتی مجزا،تلويزيون،كمدو يخچال ميباشد

عدد
0

 اتاق دو نفره شامل: یخچال، تلویزیون،

کاناپۀ تخت­شو جهت استفادۀ همراه بیمار

پزشکان همکار با این بخش

بیمارستان اردیبهشت شیراز

لینک های سریع

لینک های مفید

تماس با ما