بخش ‏مراقبت های ویژه قلبی (سی سی یو)

بخش ‏مراقبت های ویژه قلبی (سی سی یو)

بخش مراقبت های ویژه جنرال (آی سی یو جنرال) ‏

advanced divider

بخش مراقبت های ویژه جنرال (آی سی یو جنرال) ‏

بخش مراقبت های ویژه جنرال (آی سی یو جنرال) ‏

تجهیزات بخش‏

 • تخت سه شکن اتومات
 • مانیتورینگ قلبی
 • ساکشن مرکزی
 • اکسیژن مرکزی
 • دستگاه تنفس مصنوعی‎(ventilator)‎
 • دی سی شوک
 • ساکشن متحرک
 • برانکارد مجهز به اکسیژن
 • تشک ضد زخم بستر
 • پالس اکسی متری
 • اینفیوژن پمپ
 • سرنگ پمپ

در این بخش ایستگاه پرستاری در مرکز سالن واقع شده است که تسلط کامل بر 5 واحد ویژه دارد و هر واحد ویژه مجهز به تخت سه شکن اتومات با تشک مواج ضد زخم بستر، مانیتور قلبی جهت پایش مداوم ضربان قلب، فشار خون، اکسیژن خون، ریتم قلبی، تعداد تنفس، ونتیلاتور، ساکشن مرکزی، اکسیژن مرکزی و … می باشد.

علاوه براین یک مانیتور مرکزی جهت پایش مداوم بیماران توسط مسئول شیفت مستقر در ایستگاه پرستاری واقع می­باشد.

 

تجهیزات بخش‏

 • تخت سه شکن اتومات
 • مانیتورینگ قلبی
 • ساکشن مرکزی
 • اکسیژن مرکزی
 • دستگاه تنفس مصنوعی‎(ventilator)‎
 • دی سی شوک
 • ساکشن متحرک
 • برانکارد مجهز به اکسیژن
 • تشک ضد زخم بستر
 • پالس اکسی متری
 • اینفیوژن پمپ
 • سرنگ پمپ

در این بخش ایستگاه پرستاری در مرکز سالن واقع شده است که تسلط کامل بر 5 واحد ویژه دارد و هر واحد ویژه مجهز به تخت سه شکن اتومات با تشک مواج ضد زخم بستر، مانیتور قلبی جهت پایش مداوم ضربان قلب، فشار خون، اکسیژن خون، ریتم قلبی، تعداد تنفس، ونتیلاتور، ساکشن مرکزی، اکسیژن مرکزی و … می باشد.

علاوه براین یک مانیتور مرکزی جهت پایش مداوم بیماران توسط مسئول شیفت مستقر در ایستگاه پرستاری واقع می­باشد.

 

خىمات

 • به علت عدم هوشیاری بعضی از بیماران بستری در این بخش نیاز به تعبیه راه هوائی مصنوعی ‏ETTube)‎‏)‏‎ ‎‏ ‏تراکستومی (‏Tracheostomy‏) و استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی (‏Ventilator‏) می باشد.‏
 • پایش مداوم قلبی – تنفسی بیماران ‏
 • انواع اسکوپی ها بر بالین بیمار مانند اندوسکوپی، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی
 • گذاشتن لوله داخل سینه ائی ‏‎ (Pneumocath – Chest tube )‎جهت تخلیه مایع ریوی
 • تعبیه دبل لومن، تریپل لومن و ‏CVP line‏ جهت پایش بهتر بیمار و تجویز مایعات، خون و همودیالیز
 • تعبیه پگ (‏PEG‏ ) یا گاستروستومی جهت بیماران با مشکلات مری‏
 • اکو کاردیو گرافی سیار بر بالین (توسط متخصص قلب و عروق)‏
 • سونوگرافی سیار بر بالین بیمار در شرایط اورژانسی توسط آقای دکتر تابعی و درشرایط غیر اورژانس و تخصصی تر ‏توسط متخصص رادیولوژیست
 • ‎(Lumbar Puncture)‎‏ گرفتن نمونه مایع مغزی نخاعی جهت درمان یا تشخیص ‏
 • پلاسما فرز جهت بیمارن گیلن باره
 • کد ‏RRT‏ (‏Rapid Response Team‏) کد (تیم واکنش سریع) و کد 99 کد زیرنظر متخصص بیهوشی مقیم در 24 ‏ساعت فعال می باشد.‏
 • کلیه اقدامات درمانی توسط پزشک متخصص بیهوشی مقیم یا متخصصین مشاور انجام می شود.‏
 

خىمات

 • به علت عدم هوشیاری بعضی از بیماران بستری در این بخش نیاز به تعبیه راه هوائی مصنوعی ‏ETTube)‎‏)‏‎ ‎‏ ‏تراکستومی (‏Tracheostomy‏) و استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی (‏Ventilator‏) می باشد.‏
 • پایش مداوم قلبی – تنفسی بیماران ‏
 • انواع اسکوپی ها بر بالین بیمار مانند اندوسکوپی، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی
 • گذاشتن لوله داخل سینه ائی ‏‎ (Pneumocath – Chest tube )‎جهت تخلیه مایع ریوی
 • تعبیه دبل لومن، تریپل لومن و ‏CVP line‏ جهت پایش بهتر بیمار و تجویز مایعات، خون و همودیالیز
 • تعبیه پگ (‏PEG‏ ) یا گاستروستومی جهت بیماران با مشکلات مری‏
 • اکو کاردیو گرافی سیار بر بالین (توسط متخصص قلب و عروق)‏
 • سونوگرافی سیار بر بالین بیمار در شرایط اورژانسی توسط آقای دکتر تابعی و درشرایط غیر اورژانس و تخصصی تر ‏توسط متخصص رادیولوژیست
 • ‎(Lumbar Puncture)‎‏ گرفتن نمونه مایع مغزی نخاعی جهت درمان یا تشخیص ‏
 • پلاسما فرز جهت بیمارن گیلن باره
 • کد ‏RRT‏ (‏Rapid Response Team‏) کد (تیم واکنش سریع) و کد 99 کد زیرنظر متخصص بیهوشی مقیم در 24 ‏ساعت فعال می باشد.‏
 • کلیه اقدامات درمانی توسط پزشک متخصص بیهوشی مقیم یا متخصصین مشاور انجام می شود.‏
 

نحوه پذیرش

 • پذیرش زیر نظر مستقیم آقای دکتر تابعی متخصص آی سی یو به چهار صورت انجام می شود
 • ‏1-‏ ستاد هماهنگی شیراز ‏MCMC‏ که اطلاعات پزشکی به طور کامل گزارش داده می شود .‏
 • ‏2-‏ بیماران ارجاعی از اتفاقات بیمارستان اردیبهشت با هماهنگی آقای دکتر تابعی یا جانشین ایشان
 • ‏3-‏ بیماران ارجاعی نیازمند به مانیتورینگ از اتاق عمل .‏
 • ‏4-‏ اعلام نمودن کد تیم واکنش سریع (‏RRT‏) توسط مسئول شیفت بخش های درمانی و ویزیت اورژانسی پزشک متخصص بیهوشی مقیم ‏در بیمارستان و در صورت صلاحدید انتقال بیمار به بخش ویژه
 • بیماران پذیرش شده در بخش آی سی یو هر روزه توسط متخصص بیهوشی مسئول آی سی یو ویزیت می شوند.‏
 • در صورت نیاز اقدامات درمانی و احیاء بر بالین بیمار انجام می شود.‏
 • بیمارانی که احتیاج به سونوگرافی یا عکس برداری یا انواع اسکوپی ها مثل: اندوسکوپی، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی دارند ‏اقدامات بصورت پرتابل بر بالین بیمار انجام می شود.‏
 • بیمارانی که در بخش آی سی یو این بیمارستان بستری می شوند شامل:
 • طیف وسیعی از بیماران در این بخش بستری می¬شوند
 • 1- بیماران با آسیب های متعدد Multiple Truma
 • 2- آسیب های مغزی نخاعی
 • 3- آمبولی ریوی
 • 4- سکته مغزی
 • 5- زجر تنفسی حاد
 • 6- عفونت های شدید (Sepsis)
 • 7- مننژیت
 • نکته :تمام موارد بالا در صورتی قابل پذیرش می¬باشند که تخت خالی موجود باشد و مجوز بستری شدن از طرف متخصص آی سی یو صادر شود.

نحوه پذیرش

 • پذیرش زیر نظر مستقیم آقای دکتر تابعی متخصص آی سی یو به چهار صورت انجام می شود
 • ‏1-‏ ستاد هماهنگی شیراز ‏MCMC‏ که اطلاعات پزشکی به طور کامل گزارش داده می شود .‏
 • ‏2-‏ بیماران ارجاعی از اتفاقات بیمارستان اردیبهشت با هماهنگی آقای دکتر تابعی یا جانشین ایشان
 • ‏3-‏ بیماران ارجاعی نیازمند به مانیتورینگ از اتاق عمل .‏
 • ‏4-‏ اعلام نمودن کد تیم واکنش سریع (‏RRT‏) توسط مسئول شیفت بخش های درمانی و ویزیت اورژانسی پزشک متخصص بیهوشی مقیم ‏در بیمارستان و در صورت صلاحدید انتقال بیمار به بخش ویژه
 • بیماران پذیرش شده در بخش آی سی یو هر روزه توسط متخصص بیهوشی مسئول آی سی یو ویزیت می شوند.‏
 • در صورت نیاز اقدامات درمانی و احیاء بر بالین بیمار انجام می شود.‏
 • بیمارانی که احتیاج به سونوگرافی یا عکس برداری یا انواع اسکوپی ها مثل: اندوسکوپی، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی دارند ‏اقدامات بصورت پرتابل بر بالین بیمار انجام می شود.‏
 • بیمارانی که در بخش آی سی یو این بیمارستان بستری می شوند شامل:
 • طیف وسیعی از بیماران در این بخش بستری می¬شوند
 • 1- بیماران با آسیب های متعدد Multiple Truma
 • 2- آسیب های مغزی نخاعی
 • 3- آمبولی ریوی
 • 4- سکته مغزی
 • 5- زجر تنفسی حاد
 • 6- عفونت های شدید (Sepsis)
 • 7- مننژیت
 • نکته :تمام موارد بالا در صورتی قابل پذیرش می¬باشند که تخت خالی موجود باشد و مجوز بستری شدن از طرف متخصص آی سی یو صادر شود.
Previous slide
Next slide
موقعیت مکانی بخش

طبقه اول بیمارستان ضلع غربی ‏

این بخش از طریق یک راهرو مستقیما به اتاق عمل 1 مرتبط می ­باشد.

مسئول علمی بخش

جناب آقای دکتر حسام الدین تابعی ‏

متخصص بیهوشی و فلوشیپ مراقبتهای ویژه(آی سی یو)

سوپروایزر بخش

جناب آقای سید قاسم باقری

سرپرستار
تعداد پرسنل

پرستار :۲۲ نفر (دارای مدرک تخصصی ICU)

کمک بهیار: 2 نفر

منشی: 1 نفر

خدمات:1 نفر