اهداف کلان سند استراتژیک 1405-1400

advanced divider
 • 1

  ارتقای مستمر کیفیت و کمیت درمان

 • 2

  ارتقای ایمنی بیماران و کارکنان

 • 3

  ساماندهی و بهینه سازی تجهیزات و امکانات

 • 4

  ارتقای سلامت کارکنان

 • 5

  آموزش و توانمندسازی مستمر کارکنان و گیرندگان خدمت

 • 6

  ارتقای رضایتمندی بیماران و کارکنان

 • 7

  توسعه گردشگری سلامت(توریسم درمانی IPD)