آموزش به بیمار

advanced divider

آموزش به بیمار امروزه در کشورهای توسعه یافته یکی از وظایف اصلی بیمارستان ها و مراکز درمانی به شمار میرود . در کشور ما هم در سالهای اخیر به این حوزه توجه ویژه ای شده است.

بطور کلی پزشکان و کادر درمانی در بیمارستان، بخشی از فرآیند بهبود را در بیمار به عهده دارند. قسمت عمده ای از این فرایند باید توسط خود بیمار و یا همراهیان وی و یا سایر نهادهای ارائه دهنده خدمات درمانی مانند: مراکز فیزیوتراپی و امثال آن پس از ترخیص از بیمارستان انجام شود. چشم پوشی و یا سهل انگاری در این مورد به راحتی یک فرایند درمانی موفق را به یک درمان عارضه دار یا حتی ناموفق تبدیل می کند.

در این راستا پزشکان، پرستاران و سایر افراد مرتبط، نقش ویژه ای در رائه اطلاعات درمانی به بیمار یا همراهیان وی دارند. به عبارت دیگر آموزش بیمار به مفهوم رساندن اطلاعات لازم به بیمار و یا همراهیان وی توسط کادر درمانی در مورد رفتارهای مربوط به سلامت بیمار در جهت بهبود کلی وضعیت سلامت فرد می باشد. این اطلاعات باید شامل بخش های مختلفی باشد و مشخص نماید که چرا؟ چگونه و کی باید در شیوه زندگی خود تغییراتی ایجاد کنند.

در واقع با انجام آموزش صحیح به بیمار، بیمار (همراهیان وی) درک درستی از شرایط پزشکی خود، نحوه تشخیص، ماهیت بیماری یا ناتوانی های مرتبط با آن ، روش های درمان یا کنترل بیماری، نحوه مشارکت در تصمیم گیری در مراحل مختلف درمان یا کنترل بیماری و افزایش رضایتمندی از ارائه خدمات درمانی پیدا خواهد کرد. بسیاری از پزشکان معتقدند ایجاد ارتباط موثر با بیمار که می تواند در جریان آموزش ایجاد شود، می تواند انگیزه ای قوی برای پذیرش بیماری یا حتی غلبه بر بیماری های صعب العلاج باشد.

یکی از مهمترین نتایج آموزش صحیح به بیمار، رضایت آگاهانه بیمار، حین انجام امور درمانی خواهد بود. مطالب آموزشی که در این قسمت از سایت آورده شده، بر همین اساس تهیه شده است .