بخش آمادگی قبل از عمل جراحی

advanced divider

بخش آمادگی قبل از عمل جراحی

نام بخش:آمادگی قبل از عمل جراحی‏

بخش آمادگی قبل از عمل جراحی

نام بخش:آمادگی قبل از عمل جراحی‏

اهداف

     • اهداف واحد آمادگی قبل از عمل: ‏

     این واحد به منظور تسریع در انجام امور مرتبط با پذیرش و اقدامات لازم قبل از از جراحی و بستری شدن بیمار در بخش راه اندازی شده است. در این واحد کلیه پیگیری‌ها و آموزش‌های مرتبط با تشکیل پرونده، انجام تست‌های تشخیصی لازم و مشاوره‌های تخصصی بر حسب دستور پزشک، انجام ویزیت بیهوشی قبل از عمل، ثبت مشخصات بیماران در لیست اسکجول‌های روزانه، هماهنگی با اتاق عمل و بخش‌ها در خصوص تعیین روز و ساعت جراحی، نوبت‌دهی بیماران جهت جراحی و حضور در بیمارستان صورت می‌گیرد.

      

اهداف

 • اهداف واحد آمادگی قبل از عمل: ‏

این واحد به منظور تسریع در انجام امور مرتبط با پذیرش و اقدامات لازم قبل از از جراحی و بستری شدن بیمار در بخش راه اندازی شده است. در این واحد کلیه پیگیری‌ها و آموزش‌های مرتبط با تشکیل پرونده، انجام تست‌های تشخیصی لازم و مشاوره‌های تخصصی بر حسب دستور پزشک، انجام ویزیت بیهوشی قبل از عمل، ثبت مشخصات بیماران در لیست اسکجول‌های روزانه، هماهنگی با اتاق عمل و بخش‌ها در خصوص تعیین روز و ساعت جراحی، نوبت‌دهی بیماران جهت جراحی و حضور در بیمارستان صورت می‌گیرد.

 

توصیه به بیماران

 • توصیه به بیماران‏
 • جهت تشکیل پرونده ترجیحاً ساعت 7 الی 8 صبح (۴۸ ساعت قبل از عمل) مراجعه ‏نمایند.‏
 • در هنگام مراجعه به واحد آمادگی یک نفر همراه که از نظر قانونی صلاحیت اجازه عمل ‏را داشته باشد بیمار را همراهی نماید.‏
 • برگه پذیرش جراح و فرم رضایت آگاهانه که در مطب از ایشان امضا گرفته شده به ‏همراه داشته باشند.‏
 • ‏ کلیه مستندات پزشکی انجام شده از قبیل عکس برداری‌ها، سونوگرافی، سی تی اسکن و ‏آزمایشات صورت گرفته را همراه داشته باشند.‏
 • ‏داروهای مصرفی به همراه نحوه استفاده جهت ارائه به پزشک اتفاقات را به همراه داشته ‏باشند.‏
 

توصیه به بیماران

 • توصیه به بیماران‏
 • جهت تشکیل پرونده ترجیحاً ساعت 7 الی 8 صبح (۴۸ ساعت قبل از عمل) مراجعه ‏نمایند.‏
 • در هنگام مراجعه به واحد آمادگی یک نفر همراه که از نظر قانونی صلاحیت اجازه عمل ‏را داشته باشد بیمار را همراهی نماید.‏
 • برگه پذیرش جراح و فرم رضایت آگاهانه که در مطب از ایشان امضا گرفته شده به ‏همراه داشته باشند.‏
 • ‏ کلیه مستندات پزشکی انجام شده از قبیل عکس برداری‌ها، سونوگرافی، سی تی اسکن و ‏آزمایشات صورت گرفته را همراه داشته باشند.‏
 • ‏داروهای مصرفی به همراه نحوه استفاده جهت ارائه به پزشک اتفاقات را به همراه داشته ‏باشند.‏
 
Previous slide
Next slide
موقعیت مکانی بخش

طبقه همکف ابتدای سالن اصلی

سوپروایزر بخش

سرکار خانم فیروزه بهمنی

سرپرستار

سرکار خانم فیروزه بهمنی ‏‎ ‎

مدرک: 

لیسانس پرستاری

سابقه کار:

2 سال طرح بخش داخلی – جراحی بیمارستان شهید فقیهی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته پزشکی و پیراپزشکی

8 سال پرسنل آی سی یو جراحی قلب بیمارستان اردیبهشت

2 سال مسئول واحد بهبود کیفیت

5 سال سرپرستار بخش 2 غربی بیمارستان اردیبهشت

2 سال سرپرستار بخش 3 غربی بیمارستان اردیبهشت

1 سال پرسنل بخش آنژیوگرافی (کت لب) بیمارستان اردیبهشت

2 سال سوپروایزر بالینی و سرپرستار واحد آمادگی قبل از عمل جراحی بیمارستان اردیبهشت

تعداد پرسنل

پرستار :4 نفر

ماما: 1 نفر

منشی:2 نفر